Spoorbedrijven NMBS en Infrabel waren in de Kamercommissie Infrastructuur uitgenodigd om uitleg te geven over hun meerjareninvesteringsplannen, die in de voorbije maanden groen licht hebben gekregen. De komende vier jaar worden ettelijke miljarden geïnvesteerd in het spoornet, stations, nieuw materiaal en het onderhoud van materieel. Maar is het wel genoeg? Vanderveeren liet uitschijnen van niet. Ze toonde een kaart van sporen en dwarsliggers die in principe aan vervanging toe zijn omdat ze de theoretische levensduur van 20 à 25 jaar naderen. Daarna volgde een kaart met de sporen die Infrabel daadwerkelijk zal vernieuwen in de komende jaren. Lang niet alles, zo bleek. Bij de bovenleidingen, die een langere levensduur hebben, is de situatie gelijkaardig. "Soms stellen we ter plaatse vast dat de vernieuwing kan worden uitgesteld. Het gebeurt dat we prioriteiten moeten stellen, gelet op de middelen die beschikbaar zijn", legde Vanderveeren uit. Infrabel doet in dat geval wel oplapwerk van stukken verouderd spoor via onderhoudsbeurten zodat ze "nog enkele jaren" bruikbaar blijven. "Maar de tijd staat niet stil. Ondertussen worden andere sporen ouder", waarschuwde Vanderveeren. "Het vernieuwen eindigt nooit. Als je dingen niet vernieuwt, ga je ze uiteindelijk niet meer kunnen gebruiken." De Infrabel-topvrouw benadrukte dat na 2021 het investeringsbudget omhoog zal moeten "om de performantie van het spoor op niveau te houden". (Belga)

Spoorbedrijven NMBS en Infrabel waren in de Kamercommissie Infrastructuur uitgenodigd om uitleg te geven over hun meerjareninvesteringsplannen, die in de voorbije maanden groen licht hebben gekregen. De komende vier jaar worden ettelijke miljarden geïnvesteerd in het spoornet, stations, nieuw materiaal en het onderhoud van materieel. Maar is het wel genoeg? Vanderveeren liet uitschijnen van niet. Ze toonde een kaart van sporen en dwarsliggers die in principe aan vervanging toe zijn omdat ze de theoretische levensduur van 20 à 25 jaar naderen. Daarna volgde een kaart met de sporen die Infrabel daadwerkelijk zal vernieuwen in de komende jaren. Lang niet alles, zo bleek. Bij de bovenleidingen, die een langere levensduur hebben, is de situatie gelijkaardig. "Soms stellen we ter plaatse vast dat de vernieuwing kan worden uitgesteld. Het gebeurt dat we prioriteiten moeten stellen, gelet op de middelen die beschikbaar zijn", legde Vanderveeren uit. Infrabel doet in dat geval wel oplapwerk van stukken verouderd spoor via onderhoudsbeurten zodat ze "nog enkele jaren" bruikbaar blijven. "Maar de tijd staat niet stil. Ondertussen worden andere sporen ouder", waarschuwde Vanderveeren. "Het vernieuwen eindigt nooit. Als je dingen niet vernieuwt, ga je ze uiteindelijk niet meer kunnen gebruiken." De Infrabel-topvrouw benadrukte dat na 2021 het investeringsbudget omhoog zal moeten "om de performantie van het spoor op niveau te houden". (Belga)