Volgens Tsakalotos geeft het fonds een oneerlijk en misleidend beeld van het economische beleid dat sinds 2015 in Griekenland is gevoerd. Daardoor zou het IMF tot de in zijn ogen "veel te pessimistische" conclusie komen dat de Griekse schuld de komende decennia weer zal exploderen, als er geen werk wordt gemaakt van schuldverlichting. Tsakalotos noemt de conclusies van het IMF over de houdbaarheid van de Griekse schuld twijfelachtig, omdat ze geen rekening houden met de nieuwste gegevens. Ook bestrijdt hij de aanname van het fonds dat Griekenland niet in staat zal zijn de komende jaren grote overschotten op de begroting te blijven boeken. De opstelling van de Grieken komt overeen met die van de andere eurolanden, die ook vinden dat het IMF te somber is over de Griekse schuld. De discussie daarover is van groot belang, omdat het IMF volgens zijn eigen regels geen geld mag lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast. Om die reden doet het IMF vooralsnog niet mee aan de nieuwe noodleningen van de eurolanden aan Griekenland. Zonder de medewerking van het fonds kunnen die hulpleningen op termijn op losse schroeven komen te staan. Het IMF benadrukt al lange tijd dat de eurolanden te zware eisen stellen aan de Griekse begroting. Het IMF vreest dat de Griekse economie de nek wordt omgedraaid als er nog meer wordt bezuinigd en wil dat het vizier wordt gericht op de hervorming van belastingen en pensioenen, in combinatie met schuldverlichting. (Belga)

Volgens Tsakalotos geeft het fonds een oneerlijk en misleidend beeld van het economische beleid dat sinds 2015 in Griekenland is gevoerd. Daardoor zou het IMF tot de in zijn ogen "veel te pessimistische" conclusie komen dat de Griekse schuld de komende decennia weer zal exploderen, als er geen werk wordt gemaakt van schuldverlichting. Tsakalotos noemt de conclusies van het IMF over de houdbaarheid van de Griekse schuld twijfelachtig, omdat ze geen rekening houden met de nieuwste gegevens. Ook bestrijdt hij de aanname van het fonds dat Griekenland niet in staat zal zijn de komende jaren grote overschotten op de begroting te blijven boeken. De opstelling van de Grieken komt overeen met die van de andere eurolanden, die ook vinden dat het IMF te somber is over de Griekse schuld. De discussie daarover is van groot belang, omdat het IMF volgens zijn eigen regels geen geld mag lenen aan een land dat geen uitzicht heeft op een houdbare schuldenlast. Om die reden doet het IMF vooralsnog niet mee aan de nieuwe noodleningen van de eurolanden aan Griekenland. Zonder de medewerking van het fonds kunnen die hulpleningen op termijn op losse schroeven komen te staan. Het IMF benadrukt al lange tijd dat de eurolanden te zware eisen stellen aan de Griekse begroting. Het IMF vreest dat de Griekse economie de nek wordt omgedraaid als er nog meer wordt bezuinigd en wil dat het vizier wordt gericht op de hervorming van belastingen en pensioenen, in combinatie met schuldverlichting. (Belga)