Het mediane maandloon van Belgische mannen ligt slechts 3,3 procent hoger dan dat van vrouwen. In Frankrijk bedraagt het 13,7 procent, in Nederland is dat 14,1 procent en in Duitsland 17,1 procent. In de Europese Unie gaat het gemiddeld om 19,1 procent. De Oeso-cijfers tonen dat de kloof in België de afgelopen jaren razendsnel is afgenomen. In 2000 lag het mediane loon voor mannen nog 13,6 procent hoger, vijf jaar later was dat 11,5 procent en nog eens vijf jaar later 7,0 procent. In de vier jaar daarna halveerde het cijfer nog. Armoedespecialist Ive Marx van de Universiteit Antwerpen denkt dat de daling te maken heeft met de "sterke institutionalisering van de loonzetting" in ons land. Een heel groot deel van de werknemers wordt via barema's betaald die vastgelegd zijn in algemeen bindende cao's. In die barema's wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. (Belga)

Het mediane maandloon van Belgische mannen ligt slechts 3,3 procent hoger dan dat van vrouwen. In Frankrijk bedraagt het 13,7 procent, in Nederland is dat 14,1 procent en in Duitsland 17,1 procent. In de Europese Unie gaat het gemiddeld om 19,1 procent. De Oeso-cijfers tonen dat de kloof in België de afgelopen jaren razendsnel is afgenomen. In 2000 lag het mediane loon voor mannen nog 13,6 procent hoger, vijf jaar later was dat 11,5 procent en nog eens vijf jaar later 7,0 procent. In de vier jaar daarna halveerde het cijfer nog. Armoedespecialist Ive Marx van de Universiteit Antwerpen denkt dat de daling te maken heeft met de "sterke institutionalisering van de loonzetting" in ons land. Een heel groot deel van de werknemers wordt via barema's betaald die vastgelegd zijn in algemeen bindende cao's. In die barema's wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. (Belga)