"Het is al twintig jaar geleden dat de barema's van de politie zijn opgesteld en sindsdien zijn ze nooit meer herzien", zegt vakbondsafgevaardigde Eddy Quaino. Hij wijst ook op de grote onzekerheid in verband met de eindeloopbaan van politieagenten. De stakingsaanzegging geldt voor 14 mei, van middernacht tot 23.59 uur. De aanzegging werd ingediend voor de federale politie in heel België en voor de lokale politiezones in Wallonië. Over de actiebereidheid zijn nog geen details bekend. Andere afdelingen van de socialistische vakbond gaan op 14 mei ook actie voeren. In Antwerpen wordt een "mars voor de koopkracht" georganiseerd, terwijl in Gent en Brussel militantenbijeenkomsten staan gepland. Ook in Luik en Waver zou er worden betoogd. De nationale actiedag van het ABVV kadert in het verzet van de vakbond tegen de beperkte maximale loonmarge en de beperkte stijging van het minimumloon, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord 2019-2020. De socialistische vakbond was de enige die het loonakkoord afschoot. (Belga)

"Het is al twintig jaar geleden dat de barema's van de politie zijn opgesteld en sindsdien zijn ze nooit meer herzien", zegt vakbondsafgevaardigde Eddy Quaino. Hij wijst ook op de grote onzekerheid in verband met de eindeloopbaan van politieagenten. De stakingsaanzegging geldt voor 14 mei, van middernacht tot 23.59 uur. De aanzegging werd ingediend voor de federale politie in heel België en voor de lokale politiezones in Wallonië. Over de actiebereidheid zijn nog geen details bekend. Andere afdelingen van de socialistische vakbond gaan op 14 mei ook actie voeren. In Antwerpen wordt een "mars voor de koopkracht" georganiseerd, terwijl in Gent en Brussel militantenbijeenkomsten staan gepland. Ook in Luik en Waver zou er worden betoogd. De nationale actiedag van het ABVV kadert in het verzet van de vakbond tegen de beperkte maximale loonmarge en de beperkte stijging van het minimumloon, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord 2019-2020. De socialistische vakbond was de enige die het loonakkoord afschoot. (Belga)