De zaak werd aanhangig gemaakt door Chris Stappaerts, een buurtbewoner die - net zoals PVDA, de partij waarvan hij sympathisant is - intensief actie voerde tegen de hinder van het Sportpaleis voor de buurt. "De zaak is in juni vorig jaar gepleit", zegt advocaat Simon Van Damme. "We zijn nu een jaar verder. Dit is een beetje onverwacht, maar een bevestiging voor mijn cliënt dat de parkeerdruk voor hem als buurtbewoner onhoudbaar was geworden, omdat het Sportpaleis zelf te weinig parkeerplaatsen voorzag. Er was een oorspronkelijke milieuvergunning, maar in 2012 werd die gewijzigd, zodat de maximale bezettingsgraad met 4.959 bezoekers kon stijgen. Dat leidde tot extra druk en mijn cliënt stelde geregeld vast dat hij bij evenementen elders moest parkeren en dan met de tram of met de fiets naar huis moest." Volgens de advocaat hoopt de verzoeker dat het Sportpaleis, als dat extra capaciteit wil, investeert in de noodzakelijke eigen parkeercapaciteit, zodat de parkeerdruk niet op de omliggende wijken wordt afgewenteld. (Belga)

De zaak werd aanhangig gemaakt door Chris Stappaerts, een buurtbewoner die - net zoals PVDA, de partij waarvan hij sympathisant is - intensief actie voerde tegen de hinder van het Sportpaleis voor de buurt. "De zaak is in juni vorig jaar gepleit", zegt advocaat Simon Van Damme. "We zijn nu een jaar verder. Dit is een beetje onverwacht, maar een bevestiging voor mijn cliënt dat de parkeerdruk voor hem als buurtbewoner onhoudbaar was geworden, omdat het Sportpaleis zelf te weinig parkeerplaatsen voorzag. Er was een oorspronkelijke milieuvergunning, maar in 2012 werd die gewijzigd, zodat de maximale bezettingsgraad met 4.959 bezoekers kon stijgen. Dat leidde tot extra druk en mijn cliënt stelde geregeld vast dat hij bij evenementen elders moest parkeren en dan met de tram of met de fiets naar huis moest." Volgens de advocaat hoopt de verzoeker dat het Sportpaleis, als dat extra capaciteit wil, investeert in de noodzakelijke eigen parkeercapaciteit, zodat de parkeerdruk niet op de omliggende wijken wordt afgewenteld. (Belga)