Over alle politieke grenzen heen groeit de belangstelling voor de invoering van het universeel basisinkomen als vorm van sociaal beleid en economisch beleid. Wereldwijd vinden experimenten plaats met allerlei vormen van zo'n gegarandeerd inkomen. Maar volgens Itinera komt het universeel basisinkomen neer op een "asociale manier om sociaal beleid te voeren", zeggen onderzoekers Simon Ghiotto en Marc De Vos. "Het is een zwaktebod. Het is toegeven dat we niet in staat zijn mensen in staat te stellen economisch te participeren aan onze maatschappij, en hen dus maar geld toestoppen". Mensen die vandaag moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt - bijvoorbeeld laaggeschoolden of mensen met een migratie-achtergrond - zullen nog minder aan de bak komen, waarschuwen ze. Een universeel basisinkomen is ook onbetaalbaar, becijferde Itinera. Afhankelijk van de hoogte van het basisinkomen dreigt een financieringsbehoefte gaande van 14,7 miljard euro tot meer dan 76 miljard euro op jaarbasis voor ons land. "Zelfs voor het laagste universeel basisinkomen betekent dat een meerkost van anderhalf keer de vergrijzingkost", aldus Ghiotto. Ook armoede zou niet verdwijnen, argumenteert de denktank. De meerderheid van wie vandaag een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ...) krijgt, zou er met een vervangingsinkomen op achteruit gaan. Slechts 17 procent zou financieel winnen. Itinera doet dan ook een oproep om het opbod over het universeel basisinkomen te stoppen. (Belga)

Over alle politieke grenzen heen groeit de belangstelling voor de invoering van het universeel basisinkomen als vorm van sociaal beleid en economisch beleid. Wereldwijd vinden experimenten plaats met allerlei vormen van zo'n gegarandeerd inkomen. Maar volgens Itinera komt het universeel basisinkomen neer op een "asociale manier om sociaal beleid te voeren", zeggen onderzoekers Simon Ghiotto en Marc De Vos. "Het is een zwaktebod. Het is toegeven dat we niet in staat zijn mensen in staat te stellen economisch te participeren aan onze maatschappij, en hen dus maar geld toestoppen". Mensen die vandaag moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt - bijvoorbeeld laaggeschoolden of mensen met een migratie-achtergrond - zullen nog minder aan de bak komen, waarschuwen ze. Een universeel basisinkomen is ook onbetaalbaar, becijferde Itinera. Afhankelijk van de hoogte van het basisinkomen dreigt een financieringsbehoefte gaande van 14,7 miljard euro tot meer dan 76 miljard euro op jaarbasis voor ons land. "Zelfs voor het laagste universeel basisinkomen betekent dat een meerkost van anderhalf keer de vergrijzingkost", aldus Ghiotto. Ook armoede zou niet verdwijnen, argumenteert de denktank. De meerderheid van wie vandaag een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ...) krijgt, zou er met een vervangingsinkomen op achteruit gaan. Slechts 17 procent zou financieel winnen. Itinera doet dan ook een oproep om het opbod over het universeel basisinkomen te stoppen. (Belga)