Het sociaal conflict bij DHL Aviation draait om een aantal wanpraktijken op de werkvloer waarvoor de vakbonden een oplossing eisen. Het gaat om intimidatie van werknemers door leidinggevenden om sneller te werken, de slechte luchtkwaliteit en de te warme of te koude temperaturen in het gebouw, het uitblijven van beloftes voor meer automatisering, waardoor jobs fysiek erg zwaar blijven, en de te hoge werkdruk als gevolg van het hoge personeelsverloop. De vakbonden vragen dat leidinggevenden op de werkvloer zouden begeleid worden om op een menselijke manier om te gaan met werknemers en vakbonden. Daarnaast vragen ze een risico-analyse per werkpost waar er klachten zijn. Tot slot willen de vakbonden ook een bijkomende premie voor nachtwerk en hogere vergoedingen voor transportkosten om naar het werk te komen. (Belga)

Het sociaal conflict bij DHL Aviation draait om een aantal wanpraktijken op de werkvloer waarvoor de vakbonden een oplossing eisen. Het gaat om intimidatie van werknemers door leidinggevenden om sneller te werken, de slechte luchtkwaliteit en de te warme of te koude temperaturen in het gebouw, het uitblijven van beloftes voor meer automatisering, waardoor jobs fysiek erg zwaar blijven, en de te hoge werkdruk als gevolg van het hoge personeelsverloop. De vakbonden vragen dat leidinggevenden op de werkvloer zouden begeleid worden om op een menselijke manier om te gaan met werknemers en vakbonden. Daarnaast vragen ze een risico-analyse per werkpost waar er klachten zijn. Tot slot willen de vakbonden ook een bijkomende premie voor nachtwerk en hogere vergoedingen voor transportkosten om naar het werk te komen. (Belga)