Tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn er grote verschillen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder inzake de werkloosheidsgraad. Die ligt in Brussel en Wallonië een stuk hoger dan in Vlaanderen. Toch leidt dat niet tot veel mobiliteit van werknemers, blijkt uit de studie. In de praktijk werkt 85 procent van de loontrekkenden in het gewest waar ze wonen, 15 procent pendelt naar een ander gewest. Dat cijfer daalde zelfs licht de voorbije jaren: in 2008 pendelde 17 procent nog naar een ander gewest. Sterker nog: 75 procent van de werknemers verlaat zelfs de eigen provincie niet. In Vlaanderen blijven we nog meer onder de kerktoren: 88 procent van de loontrekkenden werkt in het eigen gewest, slechts 12 procent werkt buiten Vlaanderen. Er wordt vooral naar Brussel gependeld: 10 procent pendelt naar Brussel, één procent naar Wallonië. Wie in Vlaanderen werkt, legt dagelijks gemiddeld 13 kilometer af. Pendelaars buiten het gewest pendelen gemiddeld 30 kilometer per dag. In Wallonië gaat 20 procent buiten de gewestgrenzen werken. De meesten (11 procent) pendelen richting Brussel. Opvallend: meer Walen (5 procent) pendelen naar het buitenland (overwegend het Groothertogdom Luxemburg) dan naar Vlaanderen (4 procent). (Belga)

Tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn er grote verschillen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder inzake de werkloosheidsgraad. Die ligt in Brussel en Wallonië een stuk hoger dan in Vlaanderen. Toch leidt dat niet tot veel mobiliteit van werknemers, blijkt uit de studie. In de praktijk werkt 85 procent van de loontrekkenden in het gewest waar ze wonen, 15 procent pendelt naar een ander gewest. Dat cijfer daalde zelfs licht de voorbije jaren: in 2008 pendelde 17 procent nog naar een ander gewest. Sterker nog: 75 procent van de werknemers verlaat zelfs de eigen provincie niet. In Vlaanderen blijven we nog meer onder de kerktoren: 88 procent van de loontrekkenden werkt in het eigen gewest, slechts 12 procent werkt buiten Vlaanderen. Er wordt vooral naar Brussel gependeld: 10 procent pendelt naar Brussel, één procent naar Wallonië. Wie in Vlaanderen werkt, legt dagelijks gemiddeld 13 kilometer af. Pendelaars buiten het gewest pendelen gemiddeld 30 kilometer per dag. In Wallonië gaat 20 procent buiten de gewestgrenzen werken. De meesten (11 procent) pendelen richting Brussel. Opvallend: meer Walen (5 procent) pendelen naar het buitenland (overwegend het Groothertogdom Luxemburg) dan naar Vlaanderen (4 procent). (Belga)