Op de 'spring meetings' of lentevergaderingen van de zusterorganisaties IMF en Wereldbank bespreken de ministers van Financiën en voorzitters van centrale banken de toestand van de wereldeconomie. Op de agenda komt ongetwijfeld ook het thema van de verhoging van de quota van het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds wil over voldoende middelen beschikken. De VS - belangrijkste bijdrager aan de instelling - staan evenwel weigerachtig tegenover een verhoging. Voor ons land is de bijeenkomst bijzonder. België is immers opnieuw aangeduid als voorzitter van zijn kiesgroep. Bij het IMF worden landen ingedeeld op basis van een relatief gewicht, gebaseerd op onder meer de bijdragen aan het IMF. Ons land zit in een kiesgroep van vijftien landen, samen met onder meer Nederland. Op het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC), dat de raad van gouverneurs adviseert, zal België bij monde van minister De Croo spreken namens die vijftien landen. Ook de bijeenkomst van de Wereldbank wordt bijzonder. De zusterorganisatie van het IMF en de grootste instelling voor ontwikkelingssamenwerking in de wereld heeft immers sinds enkele dagen een nieuwe baas, de Amerikaan David Malpass. Die staat bekend als een trouwe aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump. In het verleden toonde Malpass zich net als zijn president geen grote fan van de Wereldbank. In Washington vindt ook de Amerikaanse lancering plaats van 'The Age of Women. Why Feminism also Liberates Men', de Engelstalige uitgave van het boek van De Croo. Het pleidooi voor meer vrouwen in leidinggevende functies haalde onlangs The Washington Post. (Belga)

Op de 'spring meetings' of lentevergaderingen van de zusterorganisaties IMF en Wereldbank bespreken de ministers van Financiën en voorzitters van centrale banken de toestand van de wereldeconomie. Op de agenda komt ongetwijfeld ook het thema van de verhoging van de quota van het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds wil over voldoende middelen beschikken. De VS - belangrijkste bijdrager aan de instelling - staan evenwel weigerachtig tegenover een verhoging. Voor ons land is de bijeenkomst bijzonder. België is immers opnieuw aangeduid als voorzitter van zijn kiesgroep. Bij het IMF worden landen ingedeeld op basis van een relatief gewicht, gebaseerd op onder meer de bijdragen aan het IMF. Ons land zit in een kiesgroep van vijftien landen, samen met onder meer Nederland. Op het Internationaal Monetair en Financieel Comité (IMFC), dat de raad van gouverneurs adviseert, zal België bij monde van minister De Croo spreken namens die vijftien landen. Ook de bijeenkomst van de Wereldbank wordt bijzonder. De zusterorganisatie van het IMF en de grootste instelling voor ontwikkelingssamenwerking in de wereld heeft immers sinds enkele dagen een nieuwe baas, de Amerikaan David Malpass. Die staat bekend als een trouwe aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump. In het verleden toonde Malpass zich net als zijn president geen grote fan van de Wereldbank. In Washington vindt ook de Amerikaanse lancering plaats van 'The Age of Women. Why Feminism also Liberates Men', de Engelstalige uitgave van het boek van De Croo. Het pleidooi voor meer vrouwen in leidinggevende functies haalde onlangs The Washington Post. (Belga)