De kloof werd de voorbije jaren wel kleiner, want in 2006 stond die nog op 43 procent. Vrouwen van 18 jaar en ouder hadden toen een persoonlijk inkomen van 1.161 euro per maand, bij mannen was dat 2.036 euro. Terwijl dat van mannen met maar 4 procent toenam in de periode 2006-2018, ging het bij vrouwen met 27 procent omhoog. Het verschil werd daardoor bijna 240 euro kleiner. De oorzaken van de kloof zijn bekend. Zo werken vrouwen minder vaak voltijds en werken ze vaker in sectoren waarin er minder wordt betaald. Het "persoonlijk inkomen" is een netto-inkomen. Van de inkomsten uit vooral beroep, pensioen en werkloosheid worden de directe belastingen en de bijdragen voor de sociale zekerheid afgetrokken. De bedragen zijn ook gecorrigeerd voor inflatie. Voor de hele Vlaamse meerderjarige bevolking lag het persoonlijke inkomen vorig jaar gemiddeld op 1.787 euro per maand. Sinds 2006 (toen 1.592 euro) steeg het gemiddeld met 1 procent per jaar. Het aandeel van de beroepsinkomsten bleef tussen 2006 en 2018 stabiel op 70 procent, het aandeel van de pensioenen steeg naar 25 procent en het aandeel van de werkloosheidsuitkeringen daalde tot 3 procent. Het persoonlijk inkomen lag vorig jaar gemiddeld het laagst voor mensen die buiten de Europese Unie (EU) geboren zijn (1.175 euro per maand). Bij personen geboren in België bedroeg het 1.831 euro en bij personen die in een ander EU-land dan België zijn geboren 1.824 euro. Ook in andere categorieën zijn er grote verschillen. Zo lag het persoonlijk inkomen van hooggeschoolden (2.395 euro per maand) vorig jaar meer dan dubbel zo hoog als dat van laaggeschoolden (1.176 euro). Bij middengeschoolden kwam het uit op 1.620 euro. En mensen met een beperking of die langdurig ziek zijn, hebben ook een lager persoonlijk inkomen (gemiddeld 1.450 euro per maand) dan anderen (1.902 euro). Statistiek Vlaanderen merkt ten slotte nog op dat het persoonlijk inkomen in Vlaanderen zowat 300 euro hoger ligt dan in Wallonië en Brussel. (Belga)

De kloof werd de voorbije jaren wel kleiner, want in 2006 stond die nog op 43 procent. Vrouwen van 18 jaar en ouder hadden toen een persoonlijk inkomen van 1.161 euro per maand, bij mannen was dat 2.036 euro. Terwijl dat van mannen met maar 4 procent toenam in de periode 2006-2018, ging het bij vrouwen met 27 procent omhoog. Het verschil werd daardoor bijna 240 euro kleiner. De oorzaken van de kloof zijn bekend. Zo werken vrouwen minder vaak voltijds en werken ze vaker in sectoren waarin er minder wordt betaald. Het "persoonlijk inkomen" is een netto-inkomen. Van de inkomsten uit vooral beroep, pensioen en werkloosheid worden de directe belastingen en de bijdragen voor de sociale zekerheid afgetrokken. De bedragen zijn ook gecorrigeerd voor inflatie. Voor de hele Vlaamse meerderjarige bevolking lag het persoonlijke inkomen vorig jaar gemiddeld op 1.787 euro per maand. Sinds 2006 (toen 1.592 euro) steeg het gemiddeld met 1 procent per jaar. Het aandeel van de beroepsinkomsten bleef tussen 2006 en 2018 stabiel op 70 procent, het aandeel van de pensioenen steeg naar 25 procent en het aandeel van de werkloosheidsuitkeringen daalde tot 3 procent. Het persoonlijk inkomen lag vorig jaar gemiddeld het laagst voor mensen die buiten de Europese Unie (EU) geboren zijn (1.175 euro per maand). Bij personen geboren in België bedroeg het 1.831 euro en bij personen die in een ander EU-land dan België zijn geboren 1.824 euro. Ook in andere categorieën zijn er grote verschillen. Zo lag het persoonlijk inkomen van hooggeschoolden (2.395 euro per maand) vorig jaar meer dan dubbel zo hoog als dat van laaggeschoolden (1.176 euro). Bij middengeschoolden kwam het uit op 1.620 euro. En mensen met een beperking of die langdurig ziek zijn, hebben ook een lager persoonlijk inkomen (gemiddeld 1.450 euro per maand) dan anderen (1.902 euro). Statistiek Vlaanderen merkt ten slotte nog op dat het persoonlijk inkomen in Vlaanderen zowat 300 euro hoger ligt dan in Wallonië en Brussel. (Belga)