In zijn driemaandelijkse tewerkstellingsprognose peilt SD Worx naar de verwachtingen over de tewerkstelling bij Belgische kmo's. Uit de nieuwe barometer blijkt dat meer dan één op de drie kmo's van plan is om aan te werven in het derde kwartaal. Vooral bij grotere kmo's (50-99 werknemers) is de aanwervingsintentie groot. Bijna negen op de tien grotere kmo's is van plan om aan te werven. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo zijn de verwachtingen over het werkvolume minder optimistisch. Het aantal kmo's dat een status quo van de hoeveelheid werk verwacht is gestegen tot 65 procent. Minder dan een op de drie verwacht een toename van de hoeveelheid werk. Verder geeft één op de vijf kmo's (20,7 procent) aan dat het huidige politieke klimaat hun tewerkstellingsintentie beïnvloedt. Grotere kmo's geven aan dat de politiek hun intenties minder beïnvloedt (14,2 procent). Bij kleinere kmo's met minder dan vijf werknemers ligt dat een stuk hoger (22,2 procent). (Belga)

In zijn driemaandelijkse tewerkstellingsprognose peilt SD Worx naar de verwachtingen over de tewerkstelling bij Belgische kmo's. Uit de nieuwe barometer blijkt dat meer dan één op de drie kmo's van plan is om aan te werven in het derde kwartaal. Vooral bij grotere kmo's (50-99 werknemers) is de aanwervingsintentie groot. Bijna negen op de tien grotere kmo's is van plan om aan te werven. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zo zijn de verwachtingen over het werkvolume minder optimistisch. Het aantal kmo's dat een status quo van de hoeveelheid werk verwacht is gestegen tot 65 procent. Minder dan een op de drie verwacht een toename van de hoeveelheid werk. Verder geeft één op de vijf kmo's (20,7 procent) aan dat het huidige politieke klimaat hun tewerkstellingsintentie beïnvloedt. Grotere kmo's geven aan dat de politiek hun intenties minder beïnvloedt (14,2 procent). Bij kleinere kmo's met minder dan vijf werknemers ligt dat een stuk hoger (22,2 procent). (Belga)