De 'Corsan Gedupeerden Bond' verenigt onder meer bedrijven en zelfstandigen die via de taxshelterregeling voor soms miljoenen investeerden in Corsan, maar dat door het faillissement dreigen te verliezen. Woensdagavond vond een informatievergadering plaats, waar gedupeerden terechtkonden voor informatie over de plannen van Cogebo, waarvan het ledenaantal intussen richting de 120 zou gaan. "Het gezamenlijk verlies van de aangemelde leden bedraagt momenteel minstens 25 miljoen euro. Er liggen diverse mogelijke gerechtelijke acties op de overigens zeer gedetailleerde tekentafel lastens onder meer bestuurders, commissaris en verzekeraars, waarover later wordt bericht", zegt Geert Lenssens. "Wel is Cogebo ervan overtuigd dat de schuldeisers georganiseerd, bewust en ter kwader trouw misleid zijn." Volgens hem zijn de feiten "een scenario voor een realtime financiële thriller waarbij andere soortgelijke dossiers verbleken". De vereniging opent naar eigen zeggen daarom "de juridische jacht op de aansprakelijken in binnen- en buitenland" en is "vastberaden om de schade van haar leden fiscaal te beperken en het saldo financieel te recupereren". Cogebo zal samenwerken met Philippe Renier, de advocaat die de groep van Brouwerij Haacht eerder al vertegenwoordigde, een grote schuldeiser van Corsan. Lenssens zal als expert meewerken. Volgens De Tijd hebben momenteel 350 schuldeisers al voor zo'n 56 miljoen euro aan schuldvorderingen ingediend, al kan dat bedrag nog aanzienlijk oplopen. Daartegenover staat dat de curatoren voorlopig zo'n 150.000 euro zouden hebben kunnen recupereren, een bedrag dat mogelijk niet hard meer stijgt. (Belga)

De 'Corsan Gedupeerden Bond' verenigt onder meer bedrijven en zelfstandigen die via de taxshelterregeling voor soms miljoenen investeerden in Corsan, maar dat door het faillissement dreigen te verliezen. Woensdagavond vond een informatievergadering plaats, waar gedupeerden terechtkonden voor informatie over de plannen van Cogebo, waarvan het ledenaantal intussen richting de 120 zou gaan. "Het gezamenlijk verlies van de aangemelde leden bedraagt momenteel minstens 25 miljoen euro. Er liggen diverse mogelijke gerechtelijke acties op de overigens zeer gedetailleerde tekentafel lastens onder meer bestuurders, commissaris en verzekeraars, waarover later wordt bericht", zegt Geert Lenssens. "Wel is Cogebo ervan overtuigd dat de schuldeisers georganiseerd, bewust en ter kwader trouw misleid zijn." Volgens hem zijn de feiten "een scenario voor een realtime financiële thriller waarbij andere soortgelijke dossiers verbleken". De vereniging opent naar eigen zeggen daarom "de juridische jacht op de aansprakelijken in binnen- en buitenland" en is "vastberaden om de schade van haar leden fiscaal te beperken en het saldo financieel te recupereren". Cogebo zal samenwerken met Philippe Renier, de advocaat die de groep van Brouwerij Haacht eerder al vertegenwoordigde, een grote schuldeiser van Corsan. Lenssens zal als expert meewerken. Volgens De Tijd hebben momenteel 350 schuldeisers al voor zo'n 56 miljoen euro aan schuldvorderingen ingediend, al kan dat bedrag nog aanzienlijk oplopen. Daartegenover staat dat de curatoren voorlopig zo'n 150.000 euro zouden hebben kunnen recupereren, een bedrag dat mogelijk niet hard meer stijgt. (Belga)