Onverwachte ECB-beslissing kan verhoging spaarrente afremmen

De ECB zal niet langer rente betalen op de minimumreserves die de banken verplicht bij haar aanhouden. Dat kan een remmend effect hebben op een eventuele verhoging van de spaarrente.