Ignace Schops over het samengaan van natuur en economie: ‘De natuur begint op het bedrijfsterrein’

Heel wat Vlaamse partijen vinden dat de nakende Europese natuurherstelwet de economie te veel inperkt. Maar natuur en economie zijn geen tegenpolen, ze hebben elkaar nodig, vindt Ignace Schops. In het Nationaal Park Hoge Kempen verzoent hij beide en boekte daar opmerkelijke resultaten mee. “Als natuurbeschermers zijn we te lang enkel in onze hoek van de vogels en de bijtjes blijven zitten.”