Naar een klimaatneutrale economie: de weg voor de industrie

De Belgische industrie staat voor een lastige opdracht om klimaatneutraal te worden.