Hogere kapitaalbuffers en strenger toezicht moeten nieuwe bankencrisis voorkomen

Wat kunnen we leren uit de val van Credit Suisse en Silicon Valley Bank? Ten eerste dat een bankrun moeilijk te stoppen valt, zeker in tijden dat geld instant en digitaal van de ene naar de andere rekening kan worden overgeschreven. Ten tweede dat een liquiditeitscrisis – de bank heeft onvoldoende middelen om de spaartegoeden uit te keren – bijna altijd begint bij vragen over de solvabiliteit: heeft de bank voldoende kapitaal om verliezen door te slikken?