Waalse vrouw verdient gemiddeld meer dan Waalse man

© Getty Images

Het loonverschil in ons land tussen mannen en vrouwen is bijna volledig weggewerkt. Meer zelfs: in Wallonië verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel.

Bij voltijdse werknemers is het loonverschil tussen mannen en vrouwen gekrompen van 4,1 procent in 2019 naar 0,4 procent in 2020.

Bovendien telt België voor het eerst een gewest waar vrouwen gemiddeld meer verdienen dan mannen: in Wallonië ontving de gemiddelde mannelijke werknemer in 2020 3.551 euro, terwijl zijn vrouwelijke collega 3.573 euro verdiende. Dat resulteert in een beperkte, negatieve loonkloof van -0,6 procent.

In Vlaanderen bedraagt de gender loonkloof nog 1,1% en in Brussel verdienen mannen 5,4% meer dan vrouwen.

Dat in Wallonië vrouwen die voltijds aan de slag zijn voor het eerst meer verdienen dan mannen heeft ook met de coronacrisis te maken. Wallonië telt meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen. Tijdens de coronajaren werden heel wat laaggeschoolde vrouwen op deeltijds werk gezet, en op tijdelijke werkloosheid. Dat gebeurde vooral in de horeca en de handel. Gevolg: in de cijfers van de voltijdsen was er een oververtegenwoordiging van hooggeschoolde en goedbetaalde vrouwen.

Deeltijds werk

Als ook naar deeltijds werk wordt gekeken is de loonkloof in ons land wel nog steeds aanzienlijk: zowat 16 procent. Dat komt omdat vooral vrouwen deeltijds aan de slag zijn.

Uit de cijfers blijkt nog dat het gemiddelde bruto maandloon in 2020 3.832 euro bedroeg: 3.821 euro voor de vrouwen en 3.837 voor de mannen. Dat gemiddeld loon ligt hoger in Brussel dan elders in het land, gemiddeld zelfs 18 procent. Pendelen naar Brussel loont dus.

Partner Content