Waalse economie baart zorgen

De Waalse bedrijven zorgen voor amper 9 procent van de ondernemingswinsten in België, maar dragen bijna de helft van de schulden bij de fiscus en de belastingen. Dat blijkt uit de pas verschenen Trends Top.

De Waalse bedrijven zorgen voor amper 9 procent van de ondernemingswinsten in België, maar dragen bijna de helft van de schulden bij de fiscus en de belastingen. Dat blijkt uit de pas verschenen Trends Top.

Berekend over vijf jaar blijkt dat 47 procent van de winsten uit Brussel komt, 43 procent uit Vlaanderen en 9 procent uit Wallonië.

Natuurlijk zijn de holdings en zeker de financiële intragroepsvennootschappen (die wijlen de coördinatiecentra vervangen) in Wallonië dun gezaaid. Die twee vennootschapsvormen keren met de regelmaat van een klok meer dan comfortabele winsten uit. Zonder de financiële vennootschappen is het aandeel van de winsten die aan Wallonië kunnen worden toegekend 12 procent.

Of dat veel, weinig of onvoldoende is, moet ieder voor zichzelf uitmaken. Het is evenwel een feit dat het om een broos resultaat gaat, omdat het afhankelijk is van een enkele onderneming: GSK Biologicals. Die producent van vaccins is gevestigd in Waals-Brabant en brengt, over vijf jaar bekeken, 17 procent van de winsten in Wallonië aan. Zonder die bijdrage zakt het aandeel van Wallonië onder 10 procent.

Waalse maxischuld

Als we in de bijlagen aan de jaarrekeningen de rubrieken 9072 en 9076, waarin respectievelijk de vervallen schulden aan de belastingen en aan de sociale zekerheid moeten worden ingevuld, van dichterbij bekijken, dan zien we dat Wallonië voor het boekjaar 2011 staat voor 40 procent van de schulden aan de RSZ en voor 47 procent van de schulden aan de fiscus.

Als een onderneming niet meer in staat is haar schulden te betalen aan schuldeisers die zo onwrikbaar zijn als de fiscus of de RSZ, dan valt te vrezen dat ze niet meer over voldoende middelen beschikt. Het onevenwicht tussen het aandeel van Wallonië in de winsten enerzijds en de fiscale en sociale schulden anderzijds doet op zijn minst vragen rijzen. (T.J.)

Meer informatie vindt u op www.trendstop.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content