Vijf vragen over bedrijfswagens

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Er bestaan nog altijd misverstanden over het gebruik van bedrijfswagens. Mag u bijvoorbeeld met uw bedrijfswagen op vakantie gaan naar het buitenland?

Het aantal bedrijfswagens in België is in vijf jaar met ongeveer 16 procent toegenomen. De werknemers die zo’n auto hebben, mogen daar ook privéverplaatsingen mee doen. Maar er bestaan nog altijd misverstanden over het gebruik van bedrijfswagens. We geven een antwoord op vijf veelgestelde vragen.

Mag ik de wagen gebruiken als ik ziek ben?

Als u uw bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, is dat een voordeel in natura dat deel uitmaakt van uw loon. Wordt u ziek, dan mag uw werkgever de wagen niet zomaar van de ene op de andere dag terugvragen. U mag ermee blijven rijden tijdens de periode dat uw werkgever u een gewaarborgd loon moet betalen.

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent en niet langer recht hebt op een gewaarborgd loon, mag uw werkgever de wagen terugeisen. Hij kan die ter beschikking stellen aan uw vervanger of aan een andere werknemer. Zodra u weer aan de slag gaat, moet u het voertuig wel terugkrijgen. Uw werkgever kan er ook voor kiezen u een gelijkwaardige of zelfs duurdere wagen te geven.

De carpolicy van uw bedrijf verleent u mogelijk meer rechten. Er kan bijvoorbeeld in staan dat u de wagen toch verder kunt gebruiken tijdens een langdurige arbeidsongeschiktheid, eventueel tegen betaling van een vergoeding per dag of per maand.

Wordt u ontslagen, dan mag u de wagen blijven gebruiken zolang de opzeggingstermijn loopt. Bij een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst – zoals een ontslag om een dringende reden – moet u de wagen meteen teruggeven, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.

Mag ik met de bedrijfswagen op vakantie gaan naar het buitenland?

Kijk na welke contractuele afspraken u met uw werkgever hebt gemaakt over het gebruik van de wagen in het buitenland, bijvoorbeeld in de carpolicy van het bedrijf. Omwille van de verzekering zijn er soms landen waar u niet naartoe mag. De carpolicy kan ook verbieden dat u het voertuig mag gebruiken voor privéreizen in het buitenland. Houdt u zich daar niet aan, dan riskeert u de wagen te verliezen.

Is er geen carpolicy in het bedrijf of staat er geen bepaling in over privéverplaatsingen naar het buitenland, dan mag u met de wagen op reis. Vraag wel bij de verzekeraar na of de polis de nodige dekking verleent. Anders doet u er verstandig aan een aanvullende verzekering af te sluiten.

Mogen mijn partner en mijn kinderen met de wagen rijden?

Ook daar is het belangrijk dat u nagaat welke afspraken u hebt gemaakt met uw werkgever. Meestal kunnen uw partner en uw kinderen de wagen gebruiken, andere familieleden en vrienden mogen dat doorgaans niet. Bestaan daar geen afspraken over, vraag uw werkgever dan om verduidelijking. Ook de verzekering kan voorwaarden opleggen over wie met de wagen mag rijden.

Wie betaalt de verkeersboetes?

Als u met uw bedrijfswagen een verkeersovertreding begaat, draait u in principe op voor de boete. Het maakt daarbij niet uit of u de overtreding beging terwijl u de wagen gebruikte voor het woon-werkverkeer, voor verplaatsingen voor het werk of voor privédoeleinden.

Tot voor kort werd het proces-verbaal naar uw werkgever verstuurd. Vaak betaalde hij de boete en vorderde hij die van u terug. Sinds kort bestaat het onlineplatform Fines Management Services (FMS). Dat zorgt ervoor dat de boete voortaan rechtstreeks bij de bestuurder terechtkomt. Betaalt de werkgever de boete en vordert hij het bedrag niet terug, dan beschouwt de fiscus dat als een voordeel in natura dat de werknemer ontvangt.

Wie vergoedt de schade bij een verkeersongeval?

Als u met uw bedrijfswagen betrokken raakt in een verkeersongeval waarvoor een andere weggebruiker aansprakelijk is, dan vergoedt diens verzekeraar de schade aan uw auto. Bent u aansprakelijk, dan riskeert u de schade aan uw wagen te moeten betalen.

In de praktijk wordt een onderscheid gemaakt tussen ongevallen buiten de werkuren en ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In het eerste geval moet u de schade aan de bedrijfswagen zelf vergoeden. Belangrijk om te weten is dat het woon-werkverkeer wordt beschouwd als privégebruik. Bij een ongeval tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst draait uw werkgever op voor de schade.

Uw werkgever kan die schade op u verhalen als hij kan bewijzen dat u bedrog hebt gepleegd, of een zware fout of herhaalde lichte fouten hebt begaan. De kans dat hij daarin slaagt, is vrij klein. Er zijn gerechtelijke uitspraken over ongevallen waar een bestuurder een zware verkeersovertreding beging, maar die toch niet werden beschouwd als een zware fout.

Vraag na welke verzekering uw werkgever heeft aangegaan voor de wagen. Dring erop aan dat hij een omniumverzekering afsluit. Kijk na of er een franchise is en hoe hoog die is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content