Spoorverkeer ernstig verstoord door nationale actiedag openbare diensten

© belga

De vakbonden bij de openbare diensten houden dinsdag een nationale actiedag. Daarmee willen ze protesteren tegen de ‘algemene malaise’ in de sector. De actiedag geldt voor alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. Onder meer bij het openbaar vervoer zal er hinder zijn. Enkel ACOD heeft opgeroepen tot een algemene staking.

De bonden komen op voor meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen.

De actiedag zorgt voor hinder bij het openbaar vervoer. Zo is het treinverkeer ernstig verstoord. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een alternatieve treindienst uitgewerkt, op basis van het personeel dat aangegeven heeft te zullen werken. Een kwart van de treinen zal rijden.

Eén op de drie

Van de IC-treinen tussen de grote steden rijdt één trein op de drie. Daarnaast rijdt één op de vijf voorstedelijke S-treinen en L-treinen. De meeste P-treinen, die enkel rijden tijdens de ochtend- en avondspits, rijden niet.

In de provincies Luik, Luxemburg en Namen rijdt geen enkele trein. Dat komt doordat er in die regio onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van spoornetbeheerder Infrabel. Dat betekent ook dat de IC-treinen die die provincies doorkruisen, zullen worden beperkt. De IC-trein Oostende-Eupen bijvoorbeeld rijdt enkel tussen Oostende en Leuven. Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen. De NMBS raadt alle betrokken reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken of op zoek te gaan naar een alternatief.

Internationaal treinverkeer

Door de hinder bij de NMBS is er dinsdag ook geen treinverkeer mogelijk tussen België en Duitsland, tussen België en Maastricht en tussen België en Luxemburg. Voor Eurostar en TGV INOUI wordt wel een normale dienstverlening voorzien. Ook voor de IC Nederland en voor Thalys-verbindingen tussen Parijs, Brussel en Amsterdam worden geen bijzondere moeilijkheden verwacht.

Reizigers krijgen de raad hun treinreis goed voor te bereiden. Dat kan via de reisplanner op de NMBS-website of -app, die de alternatieve treindienst toont. De schermen in de stations tonen tijdens de staking enkel de treinen die wel rijden. Vanaf woensdagochtend 1 juni verloopt het treinverkeer weer normaal.

Bussen en trams

Ook De Lijn heeft gewaarschuwd voor de nodige hinder voor de dienstverlening. Niet alle bussen en trams zullen rijden. De Lijn heeft een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het beschikbare personeel. Reizigers kunnen die raadplegen via de routeplanner op de website van De Lijn. Ritten die niet uitgevoerd zullen worden, worden niet getoond in de routeplanner.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij riep reizigers al op om indien mogelijk een alternatief te voorzien, zoals telewerken, carpoolen, fietsen of wandelen.

En in Brussel verwacht de MIVB “zeer zware verstoringen” op haar bus-, tram- en metronet en raadt de openbaarvervoermaatschappij reizigers ook aan om alternatieven te gebruiken om zich dinsdag te verplaatsen. Reizigers kunnen de mobiele app van de MIVB raadplegen om andere manieren te vinden om die dag te reizen.

Partner Content