Marc Grynberg (CEO Umicore): ‘We hebben altijd meer steun gekregen buiten België’

© belga

Marc Grynberg viert feest. De CEO van de Belgische technologiegroep Umicore heeft de INSEAD Innovator prijs 2012 gekregen. Een welgekomen opstekertje, want zelfs het veelgeprezen Umicore is niet altijd sant in eigen land.

Marc Grynberg viert feest. De CEO van de Belgische technologiegroep Umicore heeft de INSEAD Innovator prijs 2012 gekregen. Een welgekomen opstekertje, want zelfs het veelgeprezen Umicore is niet altijd sant in eigen land.

De desindustrialisering gaat onverminderd voort in België, dat toont ook Ford Genk aan. Hoe houdt u industriële activiteiten in België?

Grynberg: “Midden de jaren negentig zijn we een strategische bocht beginnen te nemen. We wilden ons afwenden van activiteiten waarin we alleen maar concurrentieel konden zijn door aan lagere kosten te produceren. We realiseerden ons dat dit geen levensvatbare strategie was. Zodra een activiteit een commodity dreigt te worden, dat de technische kloof zo klein wordt dat de concurrentie vooral op de productiekosten speelt, moeten we ons afvragen of dat nog een activiteit voor ons is. We weten uit ervaring dat we dat spel op lange termijn niet kunnen winnen.”

“Het probleem van de concurrentiekracht van België wordt vaak teruggebracht tot de personeelskosten, maar er zijn nog andere factoren. Zo is het ingewikkeld en tijdrovend om te investeren in België, terwijl wij actief zijn in zeer dynamische hoogtechnologische markten waarin de cycli uiterst kort zijn. Zeker voor herlaadbare batterijen, elektronica en katalysatoren moeten we snel op de markt kunnen komen. Maar als het een of twee jaar duurt om de bouw- of exploitatievergunning te krijgen, bijvoorbeeld in België, is zo’n project niet levensvatbaar. In Japan of Korea liggen er vijftien maanden tussen de beslissing om te investeren en de start van de productie. In België heb je vaak in vijftien maanden nog geen bouw- en exploitatie vergunning.”

“Als wij bij Umicore moeten beslissen over een investering, is het al te laat voor de overheid om invloed uit te oefenen over de locatie, als die overheid al niet jaren eerder onderzoek had bevorderd en zich ervan had verzekerd dat er genoeg gekwalificeerd personeel voor handen is.”

“En het is niet zo dat andere regio’s de normen, en dan met name de milieunormen, minder streng zijn. Maar de administratie is er wel tien keer efficiënter en eenvoudiger, omdat er geen talloze beslissingsniveaus zijn die niet met elkaar communiceren.”

Heeft dat er al toe geleid dat u in bepaalde dossiers hebt beslist om niet te investeren in België?

Grynberg:. “Inderdaad. Dat gezegd zijnde, hebben we soms ook al beslist om hier toch te investeren, op basis van alle criteria samen. Dat was bijvoorbeeld onlangs het geval in Olen, voor onze divisie energy materials.”

U hebt jaren in Duitsland gewerkt en Umicore heeft daar ook activiteiten. Is het aantrekkelijker om in Duitsland te investeren?

Grynberg: “Wat me opviel tijdens mijn jaren in Duitsland, is de kwaliteit van het sociaal model. Dat is veel vooruitstrevender dan in België of Frankrijk. Het is minder gebaseerd op het beheer van conflicten dan op overleg, met meer flexibiliteit en meer creatie van jobs en aantrekkelijkheid voor investeringen. Als wordt gesproken over de aantrekkelijkheid van bepaalde landen, is het mij als CEO van een in België gevestigde multinational altijd opgevallen dat we altijd meer steun kregen buiten België dan in ons land. Sommige projecten vinden plaats in Korea of Japan omdat de lokale autoriteiten deden wat nodig was in subsidies en steun aan onderzoek om ons aan te trekken, meer bepaald in de sectoren van katalysatoren en batterijen.”

Frustreert het u dat de onze autoriteiten het vanzelfsprekend lijken te vinden dat Umicore hier is gevestigd?

Grynberg: “Als Belgische baas van een in België gevestigde multinational is dat een beetje ontgoochelend. Is het frustrerend? Neen, want uiteindelijk doen we wat goed is voor onze stakeholders.”

Bert Lauwers

Het volledige interview leest u in Trends van deze week.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content