Roland Teixeira

‘Laat ons de krachten bundelen om het potentieel van de Noordzee ten volle te benutten’

Roland Teixeira CEO bij General Electric (GE) Benelux 

Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen die erop wijzen dat het opwekken van duurzame energie in de Noordzee plaats zal kunnen vinden met minder of zelfs geen subsidie van de overheid. Dat zegt Roland Teixeira, CEO bij General Electric (GE) Benelux.

Europa is voor zijn energievoorziening voor een belangrijk deel afhankelijk van de Noordzee. Het potentieel van de Noordzee is dan ook immens: een productiecapaciteit van 12,6 gigawatt die kan worden opgewekt door 3.589 windturbines die in zee voor de kusten van tien Europese landen staan1. Met de plannen voor een enorm windmolenpark dat in 2050 klaar zou moeten zijn, zal deze afhankelijkheid alleen nog maar groter worden. Het zal echter nog enkele voeten in de aarde hebben om te evolueren naar een industrie die nauwelijks afhankelijk is van overheidssubsidies.

Het opwekken van hernieuwbare energie kan in België nog steeds niet zonder subsidies. Een combinatie van innovatie en digitalisering kunnen dat wel pijlsnel doen dalen. Er zijn steeds meer nieuwe ontwikkelingen die erop wijzen dat het opwekken van duurzame energie in de Noordzee plaats zal kunnen vinden met minder of zelfs geen subsidie van de overheid. In een ideale wereld komen de subsidies zelfs terecht in één Noordzeepool om de bouw van de energiefabriek te financieren met als doel het uitbouwen van een virtuele energiefabriek én een markt waarbij landen krachten bundelen om, op basis van digitale kennis, parken, machines, elektriciteitsproductie en -distributie gecoördineerd te bouwen.

Een goed voorbeeld hiervan is een plan dat in juni 2016 is opgevat door een aantal Europese landen rond de Noordzee (Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden, Noorwegen en Nederland). Zij hebben een overeenkomst bereikt om samen te gaan werken aan de ontwikkeling van substantieel windvermogen in de Noordzee. Het doel is dat er duizenden windmolens worden geplaatst, ook midden op de Noordzee.

Politieke overeenstemming is cruciale factor

Dit initiatief brengt wel een grote belofte met zich mee; een dergelijk windmolenpark zou een enorme bijdrage kunnen leveren aan de Europese doelstelling om een reductie te realiseren in de CO2-uitstoot in 2050 van 80-95% ten opzichte van het niveau van 1990. Een cruciale voorwaarde voor het realiseren van deze ambitie is dat landen onderling politieke overeenstemming bereiken over de manier waarop de opgewekte elektriciteit wordt gedistribueerd naar de deelnemende landen.

Laat ons de krachten bundelen om het potentieel van de Noordzee ten volle te benutten

Een even grote belofte is de enorme economische potentie van dit plan; experts schatten in dat het gaat om een nieuwe industrie van 100 miljard euro, waar België een belangrijke rol in zal gaan spelen.

Dankzij deze schaalgrootte waardoor de kosten zullen dalen, wordt het voor veel bedrijven interessant om in deze energievoorziening te investeren. Daardoor hoeven Europese overheden minder bij te dragen aan de totstandkoming van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie.

De Noordzee biedt dus opportuniteiten dankzij de specifieke Benelux-expertise, zoals baggeren, offshore-constructie, maritieme diensten, onderhoud, netontwikkeling, innovatie, enzovoort. Dankzij onze maritieme geschiedenis, zijn Benelux-bedrijven dan ook erg goed gepositioneerd om een voortrekkersrol te nemen, wat mede kan leiden tot wezenlijke jobcreatie.

Kortom, laat ons krachten bundelen om het potentieel van de Noordzee ten volle te benutten en laat digitale innovatie de kracht zijn voor een optimaal beheer van electriciteitsgrids over de nationale grenzen heen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content