KBC zet financiering en verzekering van steenkoolgebonden activiteiten stop tegen 2030

steenkoolcentrale

KBC gaat tegen 2030 alle financiering en verzekering van steenkoolgebonden activiteiten en bedrijven stopzetten. De bankengroep voert ook een nieuwe beleidslijn in over biodiversiteit, zo laat ze woensdag weten in een persbericht.

Concreet houdt de maatregel in dat KBC vanaf 1 juli 2020 geen nieuwe klanten meer zal financieren of verzekeren wanneer deze ook maar enige energieproductiecapaciteit (elektriciteit en warmte) uit steenkool halen. Voor bestaande klanten wordt de maximaal toegelaten productiecapaciteit uit steenkool vanaf 1 juli 2020 teruggebracht van de huidige 50 procent-grens naar 25 procent. Voor klanten die daaraan niet beantwoorden zullen de lopende krediet- en verzekeringscontracten afgebouwd worden binnen de geldende contractuele afspraken. In 2030 zakt deze grens naar nul voor alle klanten.

KBC gaat daarnaast haar beleid voor biodiversiteit vernieuwen. Een aantal activiteiten worden ofwel uitgesloten voor financiering en verzekering, ofwel enkel nog onder strikte voorwaarden toegelaten. Het gaat onder meer om ontbossing, bedreiging van UNESCO-werelderfgoed of van beschermde gebieden, handel in beschermde dier- en plantensoorten, handel in invasieve dier- en plantensoorten, visserijpraktijken die onherstelbare schade aanrichten aan aquatische habitatten en ecosystemen, en niet-conventionele olie- en gaswinning.

Ook voor bosbouw, mijnbouw en de teelt van gewassen zoals palmolie, soja, cacao, koffie en suikerriet voert KBC beperkingen in.

Partner Content