In het hoofd van een ‘digitale ondernemer’: de nieuwe uitdagingen van Xavier Corman

Xavier Corman © .
Christophe Charlot redacteur Trends - Tendances

De Belgische start-upscene krijgt meer tweedegeneratieondernemers, zoals Xavier Corman. Met de lessen die ze leerden tijdens de uitbouw van hun eerste bedrijf, kunnen ze sneller groeien met hun tweede start-up.

In september vorig jaar zorgde hij voor een verrassing van formaat toen hij afscheid nam van zijn functie als CEO van het door hem opgerichte en tot scale-up uitgebouwde Edebex. Een scale-up is een start-up die snel aan het groeien is. Xavier Corman had in overleg met zijn aandeelhouders besloten een stap opzij te zetten en de leiding van de ruim dertigkoppige fintech over te laten aan zijn COO, Wim De Ridder. Best een verrassende zet voor een CEO-oprichter van een succesvol bedrijf.

De beslissing van Xavier Corman kwam er evenwel na rijp beraad en bleek ingegeven door de ratio: “Na meer dan zes jaar aan het hoofd van zo’n project was het tijd voor verandering en Edebex was gewoon op een punt gekomen waarop ik vond dat het goed was om de leiding over te laten aan iemand anders.”

Nieuw businessidee

Xavier Corman is er evenwel de man niet naar om zalig te niksen. Aan zijn functie als uitvoerend bestuurder van de organisatie Fintech Belgium heeft hij niet genoeg. Sommige verwanten en vrienden mogen dan al zeggen dat hij niet goed bij zijn hoofd is, bij hem kriebelt het om weer van nul te beginnen. Waarom? “Om te kunnen vertrekken van fundamenten die zo gezond mogelijk zijn en precies zijn gelegd zoals ik ze hebben wil”, luidt het antwoord. “En om alles vanaf dag 1 onder controle te hebben.”

Ongetwijfeld ook omdat Corman nu eenmaal liever bouwt dan runt, getuige zijn vertrek bij Edebex. Hij is zeker niet de enige tweedegeneratieondernemer die opnieuw vanaf niets begint. Denk aan Davy Kestens van Sparkcentral vroeger en nu Cake, of Zhong Xu en Jan Hollez van Posios vroeger en Deliverect nu.

Corman heeft verschillende denksporen voor een nieuw businessidee. Het eerste heeft te maken met CO2-compensatie en een platform waarmee consumenten de CO2-uitstoot van hun uitgaven automatisch kunnen compenseren. Met het tweede idee wil hij kinderen van bejaarden die in een zorginstelling verblijven, digitale tools aanreiken met het oog op het administratieve en financiële beheer van die situatie.

Bij zijn keuze houdt Xavier Corman vast aan een duidelijke richtlijn. “Het moet gaan om een project dat snel in de steigers kan staan”, zo benadrukt hij. “Fast try, fast fail. Enfin, ik hoop natuurlijk fast success. Dankzij mijn ervaring met het creëren van ondernemingen kan ik snel te werk gaan. Je kunt het bijna reflexen noemen, alles komt snel en makkelijk bij elkaar.” Xavier Corman was met Edebex dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Eerder stond hij al mee aan het hoofd van de Brusselse onderneming voor promotieartikelen en -textiel Kick&Rush.

Schaalbaarheid

Bij het maken van zijn keuze stelt Xavier Corman een aantal criteria voorop waaraan zijn nieuwe start-up moet voldoen. Een eenvoudig en origineel product, bij voorkeur gericht op bedrijven en niet op consumenten, geen geografische beperkingen, en verder ook schaalbaarheid. Die term is erg trendy in het techecoysteem en houdt in dat je een bedrijf kolossaal kunt laten groeien zonder dat je al te veel nieuwe mensen in dienst moet nemen of je bedrijf moet aanpassen. Ook belangrijk zijn vrij lage kosten om een prototype te ontwikkelen. Maar de twee denksporen die hij overweegt, beantwoorden niet aan al die criteria.

“Het project rond CO2-compensatie was echt niet simpel”, licht de ondernemer toe. “Want hoe bepaal je, op basis van het bedrag dat een consument in een winkel besteedt, hoeveel CO2 hij of zij de lucht heeft ingejaagd? Als je daarbij verder wilt gaan dan een schatting, moet je uiterst complexe algoritmes inzetten.” Ook het zakenmodel baarde hem zorgen omdat het zich vooral tot consumenten richtte.

Het tweede idee mocht dan wel draaien rond een eenvoudige dienst, het was eveneens te veel op consumenten gericht en moeilijk schaalbaar, zeker in het buitenland. Xavier Corman. “De ouder-kindrelatie verschilt sterk van land tot land. De omvang van de markt bleek een probleem. Met zo’n dienst mik je niet op de ultrarijken – die kunnen terugvallen op private bankers – en evenmin op de economisch zwakkeren.”

Xavier Corman sloeg voor zijn nieuwe start-upproject daarom een totaal andere richting in. Hij stapte naar de notaris om het bedrijf My-Stand.com op te richten. Het nieuwe bedrijf is een digitale marktplaats waar de fabrikanten en gebruikers van stands voor beurzen elkaar ontmoeten. Hij mikt daarmee op bedrijven die aan andere bedrijven en niet aan consumenten verkopen, en overal ter wereld naar beurzen gaan. Het zakenmodel is gebouwd op een commissie die My-Stand.com afroomt van de transacties op de site.

Partner Content