Febelfin: ‘Banken zijn fundamentele schakel in strijd tegen witwassen’

Bankenfederatie Febelfin reageert op het recent financieel onderzoek – de zogenaamde FinCEN Files – , dat aantoont hoe banken wereldwijd er niet in slagen om witwassen van crimineel geld te stoppen.

Zondag maakte het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), waar voor ons land Knack, De Tijd en Le Soir aan meewerken, bekend dat banken nog altijd voor duizenden miljarden aan mogelijk criminele opbrengsten, smeergeld en ander ‘vuil geld’ blijven verwerken. Het ICIJ baseerde zich hiervoor op geheime Amerikaanse documenten.

Ook alle Belgische grootbanken worden in het rapport ‘FinCEN Files’ vernoemd. Maar bankenfederatie Febelfin beklemtoont in een reactie de vele inspanningen die de sector al heeft ondernomen tegen fraude en witwassen. “De Belgische banken hebben enorme investeringen gedaan en inspanningen geleverd (…) Ze waren in 2019 goed voor meer dan 11.200 aangiftes of 73 procent van de witwasdossiers die werden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden, goed voor een totaalbedrag van 845 miljoen euro’, illustreert Febelfin. ‘Banken zijn dus een fundamentele schakel in de strijd om witwassen tegen te gaan en op te sporen’, klinkt het. De sectororganisatie verwijst ook naar de strengere regelgeving en het scherpere toezicht op dat vlak.

‘Intensiever samenwerken’

Febelfin is van oordeel dat ook de overheid een belangrijke functie heeft in de strijd tegen witwassen en dat er meer en intensiever moet worden samengewerkt. ‘Vandaag is het zo dat banken informatie bezorgen aan de overheid en antiwitwascel, maar daar stopt het vaak. Ze krijgen immers heel weinig informatie terug. We pleiten dan ook voor meer samenwerking tussen de financiële sector en de publieke instanties (overheid, antiwitwascel, gerechtelijke instanties enz.) om op een veilige manier informatie uit te wisselen, om zo de efficiëntie te verhogen’, klinkt het. Volgens de sectororganisatie werden in andere Europese landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk al vergelijkbare samenwerkingsverbanden op poten gezet.

Daarnaast is ook een betere informatie-uitwisseling tussen financiële instellingen nodig, erkent Febelfin. ‘Zo is het banken niet in alle omstandigheden toegelaten om informatie over verdachte transacties of klanten te delen met andere banken. Een formeel en veilig kader voor dergelijke uitwisseling is wenselijk.”

Ook de wetgeving zou de strijd tegen financiële criminaliteit moeten ondersteunen, klinkt het. Bijvoorbeeld door banken de mogelijkheid te geven klanten te weigeren of rekeningen af te sluiten als er vermoedens zijn van witwassen. ‘Dat is waarom de Belgische banksector sterk gekant is tegen een minimale basisbankdienst die zonder onderscheid wordt toegekend aan alle bedrijven’, aldus Febelfin.

Partner Content