Euroclear trekt financiële markten in groeilanden open

Lieve Mostrey, CEO van Euroclear
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Het Belgische Euroclear, geleid door CEO Lieve Mostrey, is een wereldspeler in de afhandeling van financiële transacties. In die rol wil het de financiële markten van groeilanden opentrekken naar de rest van de wereld. Dat moet voor meer en goedkopere marktfinanciering in die landen zorgen en de plaatselijke economieën een zetje geven. Internationale investeerders zijn er ook tevreden mee omdat ze een betere toegang krijgen tot de obligatiemarkten in die groeilanden.

Met het label Euroclearability geeft Euroclear een keurmerk aan de financiële markten van een bepaald land. Voor de groeilanden is dat een belangrijke erkenning om meer investeringen naar de plaatselijke obligatiemarkten te doen vloeien. “Tien jaar geleden zijn we beginnen samen te werken met de opkomende markten om er de juiste standaarden te implementeren en ze zo aantrekkelijker te maken voor internationale investeerders”, legt Valérie Urbain uit, hoofd van Euroclear Bank. “Bovendien is er een sterke vraag van investeerders om betere en veiligere toegang te krijgen tot financiële markten van opkomende landen”, zegt ze.

Economische boost voor groeilanden

Vijf landen hebben de afgelopen jaren de nodige hervormingen doorgevoerd in hun wetgeving, fiscaliteit en financiëlemarktinfrastructuur waardoor ze Euroclearable zijn. Het gaat om Rusland, Argentinië, Chili, Peru en Polen.

De impact van het keurmerk bleek niet onbelangrijk voor die landen. Dat blijkt uit een studie die het consultancykantoor PwC Strategy& erover uitvoerde in opdracht van Euroclear. “Euroclearability zorgt ervoor dat de overheden en bedrijven in die landen zich goedkoper kunnen financieren”, verduidelijkt Jo Van de Velde, managing director bij Euroclear. “Bovendien hebben ze toegang tot een bredere groep aan investeerders en schommelen de prijzen van hun obligaties veel minder dan voordien.”

PwC Strategy& berekende dat de overheden van die vijf groeilanden 0,28 procent minder rente op hun staatspapier moesten betalen. “Dat komt neer op een besparing van gemiddeld meer dan 1 procent van hun jaarlijkse budget voor onderwijs of gezondheidszorg, of op het jaarlijkse werkingsbudget van 1500 ziekenhuizen in die landen”, illustreert Katrin Richter van PwC Strategy&.

De studie rekent eveneens voor dat het bruto binnenlands product (bbp) in die vijf landen de komende tien jaar met 3,8 miljard dollar zal stijgen dankzij de lagere financieringskosten van de overheden en de bedrijven. Bedrijven zagen er hun financieringskosten dalen met gemiddeld 0,14 procent.

Succesvol label

Dat succes zorgt ervoor dat heel wat opkomende landen Euroclearable willen worden. “We krijgen ontzettend veel vragen van ministeries van Financiën en de schatkistbewaarders van groeilanden”, vertelt Valérie Urbain.

Momenteel werkt het settlementhuis samen met zes potentiële kandidaat-landen: Brazilië, Colombia, India, Indonesië, de Filipijnen en Turkije. Voor die landen liggen de voordelen nog hoger. Zij zouden hun bbp met meer dan 13 miljard dollar zien stijgen in het komende decennium dankzij de lagere intresten die overheden en bedrijven op hun schuldpapier zouden moeten betalen.

Investeerdersvertrouwen wekken

Euroclear heeft de afgelopen tien jaar nauw samengewerkt met een aantal groeilanden om er in het juiste wettelijke en operationele kader te voorzien. “Het gaat om zaken zoals voldoende juridische zekerheid rond de eigendom van financiële effecten, een eenvoudige fiscaliteit en een performante marktinfrastructuur”, verduidelijkt Valérie Urbain.

“Voordat investeerders een financiële markt opgaan, moeten ze er vertrouwen in krijgen”, treedt Jo Van de Velde haar bij. “Wij zien een sterke vraag bij uitgevers van obligaties in de groeilanden om internationale investeerders beter te bereiken. Bij die laatsten zien we een behoefte om op een veilige en efficiënte manier in die markten te investeren.”

Dat het Euroclearable-label daarbij helpt, bleek in Rusland en Chili. “Voordat Chili voldeed aan onze standaarden, werd slechts 5 procent van de Chileense overheidsschuld aangehouden door buitenlandse investeerders. Daarna steeg dat tot 20 procent”, vertelt Jo Van de Velde. Voor Rusland is het aandeel staatspapier in handen van buitenlanders gestegen van 3 tot 25 procent.

Het settlementbedrijf adviseert ministeries van Financiën en schatkistbewaarders hoe ze die internationale standaarden kunnen bereiken om meer buitenlandse investeerders aan te trekken. Als dat lukt, kan Euroclear zijn rol als afhandelaar van financiële transacties in die markten opnemen. De Belgische financiële speler wil sterk op zijn Euroclearability-label blijven inzetten gezien het een steeds belangrijker deel van de omzet uitmaakt, is te horen bij de top.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content