Engie gaat deel van dienstendivisie verzelfstandigen

Engie © Reuters

Energiegigant Engie gaat een deel van haar dienstendivisie (Engie Solutions) in een aparte entiteit onderbrengen. Op termijn wordt het afstoten van die divisie niet uitgesloten, klinkt het vrijdag in de marge van de kwartaalresultaten.

Eind juli kondigde de Franse moedermaatschappij van Electrabel al aan dat ze alle opties aan het onderzoeken was. De dienstendivisie vertegenwoordigt ongeveer twee derde van de omzet, goed voor 12 à 13 miljard euro. In België werken duizenden mensen voor deze afdeling.

Nu is de oefening afgerond. Engie is van plan om de activiteiten rond warmte- en koudenetten, gedecentraliseerde energieproductie, energiebesparing, ‘smart cities’, groene mobiliteit en engineering te behouden, klinkt het vrijdag in een persbericht. De andere dienstenactiviteiten zouden in een aparte entiteit worden ondergebracht. Het gaat onder meer om de installatie van elektriciteit en verwarming, ventilatie en airco, en de diensten gelinkt aan IT en communicatie.

De personeelsvertegenwoordigers zullen in de loop van het eerste kwartaal van 2021 geïnformeerd worden, luidt het vrijdag. Wat er nadien met die entiteit moet gebeuren -een verkoop of beursgang- zal later worden bepaald.

Engie kondigde ook nog aan dat het haar deelname in GTT, een Frans bedrijf dat actief is in het maritiem transport van vloeibaar aardgas (LNG), strategisch gaat bekijken. Engie heeft een belang van 40,4 procent in GTT. Ook hier is een (gedeeltelijke) verkoop niet uitgesloten.

De resultaten van Engie lieten in het derde kwartaal een verbetering zien tegenover het tweede kwartaal, toen de coronacrisis een zware impact had. Voor de eerste negen maanden noteert de groep een omzet van 39,6 miljard euro (-8,5 pct tegenover dezelfde periode vorig jaar). De operationele winst lag 28 procent lager, op 2,8 miljard euro. De impact van de coronapandemie wordt op zo’n 1 miljard euro geraamd. Toch houdt het concern vast aan zijn financiële prognoses voor 2020, zijnde een courante operationele winst tussen 4,2 en 4,4 miljard euro.

In België konden de nucleaire activiteiten profiteren van de hogere prijzen en lagere exploitatiekosten, die wel deels gecompenseerd werden door de lage beschikbaarheid van de kerncentrales en door hogere afschrijvingen. Tijdens de eerste negen maanden was er een nucleaire beschikbaarheid van 61 procent in ons land, onder meer door voorziene werken. In 2021 zou die beschikbaarheid “significant hoger” moeten liggen, verwacht de moedermaatschappij van Electrabel.

Partner Content