Degels Metal: ‘Crisissen zijn een soort examens’

FILIP DEGELS EN MARJOLA MAES "Uit crisissen ontstaan mooie samenwerkingen."
Luc Huysmans senior writer bij Trends

Geen coronastress bij het schrootbedrijf Degels Metal. Sterker nog: de familiale onderneming zet onverminderd haar Masterplan 2020 door, goed voor een investering van 1,5 miljoen.

Degels Metal investeert 1,5 miljoen euro in zijn Masterplan 2020, onder meer voor een tweede weegbrug en een nieuwe inrichting van het terrein van 1 hectare. Op een omzet van 6 tot 7 miljoen euro is dat aanzienlijk. Toch heeft het bedrijf, geleid door het echtpaar Filip Degels en Marjola Maes, wel degelijk de impact van de coronacrisis gevoeld.

Particulieren mochten geen schroot meer afleveren, bedrijven konden dat enkel op afspraak. Bovendien krompen de afzetmarkten door de transportbeperkingen naar het buitenland, wat de prijzen deed dalen. “We hebben in een beurtrol tijdelijke werkloosheid ingevoerd, maar sinds 2 april is iedereen weer aan de slag, al blijven twee mensen van thuis uit werken”, zegt Maes. “Tweemaal per dag hebben we virtuele 5-minutes-talk met iedereen, en dat werkt fantastisch. Voor het bedrijf hebben we nooit stress gehad.”

Toen Maes twintig jaar geleden in het bedrijf stapte, had Degels Metal twee medewerkers. Nu werkt het met tien mensen en zes freelancers. “Aanvankelijk stelde ik alles ter discussie, schreef voor alles procedures uit. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd. Eigenlijk doen we dat nog altijd. We willen bijvoorbeeld ook zo veel mogelijk duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties integreren in onze werking. Nu staan we op een kruispunt. We gaan nog meer professionaliseren.”

Lessen uit de bankencrisis

De coronacrisis is daarbij zelfs een hulp. “Een van de pijnpunten die onze leveranciers aanhaalden, waren de wachttijden. Doordat iedereen nu op afspraak komt, loopt dat veel vlotter. Bovendien zijn de documenten al ingevuld en wordt het geld dadelijk overgeschreven. Dat systeem blijven we ook na de coronacrisis hanteren.”

Bovendien trokken Maes en Degels hun lessen uit de bankencrisis van 2008-2009. “Crisissen zijn een soort examens. Sindsdien hanteren we een fifty-fiftyregeling voor onze afzet: de helft naar het buitenland, de helft naar onze collega’s hier. Daaruit zijn mooie samenwerkingen ontstaan. We leerden ook dat we onze voorraden beter moesten roteren en diversifiëren. Daardoor kregen we een betere kwaliteit en hogere prijzen, die we dan ook aan onze leveranciers konden aanbieden.”

Degels Metal is financieel gezond. “Tijdens de bankencrisis hebben we zelf geld gepompt in het bedrijf. Dat gaf onze bankiers vertrouwen. We hebben voor de zekerheid kredietuitstel met zes maanden aangevraagd, maar ervoor gezorgd dat we zonder kosten ook vroeger kunnen terugbetalen.”

Toch staat Maes erachter dat de overheid tussenkomt om bedrijven te redden. “We vragen ons wel af wie dat gaat betalen. Al vind ik dat bedrijven eerst moeten zorgen dat ze zelf optimaal functioneren. Sommige wachten te veel op de overheid, terwijl ze zelf dingen kunnen doen.”

Partner Content