Danny Vandormael (CEO Seris België): ‘Onze bewakingsagenten staan op de eerste rij’

DANNY VANDORMAEL "Wij leveren een service met meer toegevoegde waarde en minder mankracht." © Dieter Telemans
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Private beveiligingsbedrijven beleven een piek door de uitzonderlijke opdrachten tijdens de coronacrisis. Dat kunnen ze voorlopig opvullen met personeel dat elders overbodig wordt, zegt Danny Vandormael, de CEO van Seris België. Na de crisis gaapt een gat als de massa-evenementen uitblijven.

Ook de private bewakings- en veiligheidsondernemingen gaan tot het uiterste in deze coronacrisis. “Bewakingsagenten maken de coronacrisis mee vanaf de eerste rij”, zegt Danny Vandormael, de voorzitter van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) en de CEO van Seris België. “Onze agenten controleren de naleving van de gezondheidsmaatregelen in grootwarenhuizen en winkels. Ze moesten eerst de enorme toeloop hamsteraars beheersen en controleren nu de toegang op basis van de veiligheidsregels. Ook hotels maken meer gebruik van onze diensten. Voor de NMBS openen en sluiten wij grote treinstations. Dat gebeurde voor de crisis op vaste uren, maar nu veranderen die uren permanent. Dat vereist een secuur personeelsbeheer. We controleren de naleving van de nieuwe regels ook op bouwwerven en in productiecentra. Verder garanderen we de veiligheid op industrie- en bedrijfsterreinen, die nu tijdelijk leegstaan. En natuurlijk zijn ook er klanten bij wie we gewoon blijven voortwerken.”

De politie beseft dat ze meer handen vrij heeft om zich te concentreren op haar kerntaken, als wij zorgen voor de eerstelijnsveiligheid

Hebt u reservetroepen? Is er voldoende capaciteit in de sector om de bijkomende veiligheidsmaatregelen te garanderen?

DANNY VANDORMAEL. “Voorlopig redden onze beveiligingsbedrijven het. De mankracht die ze eerder hebben ingezet bij klanten die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, luchthavens bijvoorbeeld, kan verschuiven. Bij Seris is de reserve wel opgebruikt. De vakanties zijn ingetrokken, dikwijls op verzoek van de agenten zelf. Ze draaien veel overuren. Er vallen ook veel mensen uit door ziekte of quarantaine. Het beheer wordt moeilijk door de vele verschuivingen. Op het terrein is er veel goodwill en beroepsernst. Agenten weten dat ze bijdragen tot de gezondheid van de mensen. Voor velen is dit meer dan een baan.”

Zal er in de overgangsfase van de crisis naar de normale situatie een gat ontstaan, als de coronagerelateerde taken wegvallen en er geen normale activiteiten in de plaats komen? Heel wat sportwedstrijden, festivals en andere activiteiten gaan niet door.

VANDORMAEL. “Mijn bedrijf Seris nam twee jaar geleden S-Protection over en is nu de marktleider in de beveiliging van events. In de korte periode van festivals en sportwedstrijden wordt meestal een apart publiek van gespecialiseerde bewakers ingezet. Velen doen dat als een bijverdienste. Zodra de muzikale en sportieve activiteiten hervatten, kunnen zij terugkeren naar hun werkterrein.”

Hoe verloopt de samenwerking met de politie in deze crisis?

VANDORMAEL. “Goed. Er is veel veranderd sinds de aanslagen van 22 maart. Daarvoor was er wat wrevel bij sommige partijen tegenover beveiligingsondernemingen. Wij waren het symbool van de privatisering van overheidstaken. Ook bij sommige politievakbonden leefde de vrees dat wij het werk van hun leden zouden overnemen. Na de aanslagen groeide het respect voor onze beroepsgroep. De politie beseft dat ze meer handen vrij heeft om zich te concentreren op haar kerntaken, als wij zorgen voor de eerstelijnsveiligheid. We doen meer dan bedrijven en goederen bewaken, we dragen ook bij aan de veiligheid van de burger.

DANNY VANDORMAEL
DANNY VANDORMAEL “Alles staat op punt voor de dronebeveiliging. We wachten alleen op een juridische omgeving.”© Dieter Telemans

“Er zijn nu ook duidelijke afspraken over de samenwerking op het terrein, zoals meetings van de NAVO en de Europese Unie of festivals. Wij zorgen preventief voor de veiligheid. Agenten observeren en detecteren problematische situaties, op het terrein en aan de ingang. Als er een zware interventie nodig is, roepen wij de politie erbij. Die doet de lichamelijke, vrijheidsberovende en juridisch getinte ingrepen.

“Ook bij de politieke meerderheid is het besef gegroeid dat wij deel uitmaken van de integrale veiligheidsketen. Dat uitte zich in de nieuwe wet die ons statuut regelt.”

Wat verandert de wet-Jambon tegenover de twintig jaar oudere wet-Tobback?

VANDORMAEL. “De lijst met de taken die we mogen uitvoeren, is uitgebreid in functie van een moderner veiligheidsbeleid. Privébewakingsfirma’s zullen nog meer kazernes bewaken, zodat de militairen zich vooral kunnen richten op hun defensieopdrachten. Onze agenten mogen er ook wapens dragen, net zoals aan de ingang van ambassades. Voor de politie biedt de nieuwe wet mogelijkheden om technische ondersteuning in te zetten, die de privésector kan aanleveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze mobiele camera’s of drones kunnen huren bij een privébewakingsfirma en samen met privéagenten de beelden kunnen controleren. Zo kunnen ze de modernste technische snufjes inhuren. Ook bij rampen, zoals overstromingen of treinongevallen, kunnen we de zone rondom het incident beveiligen tegen ongewenste bezoekers. Wij waren dus vrij tevreden met de wet-Jambon.”

Op het terrein is er veel goodwill en beroepsernst. Agenten weten dat ze bijdragen tot de gezondheid van de mensen

Heeft de wet veel veranderd op het terrein?

VANDORMAEL. “Daar wringt het schoentje. Spijtig genoeg is het gros van de nieuwe wettelijke mogelijkheden dode letter gebleven doordat de uitvoeringsbesluiten uitblijven. We hopen op een regering die daar werk van maakt. Een voorbeeld: de inzet van drones. Veel bedrijven gebruiken die al. Maar bewakingsbedrijven kunnen dat niet. Wij mogen enkel taken uitvoeren als de wet die uitdrukkelijk toestaat. Drones kunnen nuttig zijn op festivalterreinen. Je kan met een helikopterzicht veel beter plotse mensenstromen detecteren dan met vaste camera’s. We zouden sneller kunnen ingrijpen als ergens een massa op gang komt.”

Kunt u vandaag drones inzetten om door de Nationale Veiligheidsraad verboden samenscholingen in winkelstraten, parken en stranden te detecteren?

VANDORMAEL. “Nee. Drones mogen we niet gebruiken op het publieke domein. Wel kan de politie onze drones inhuren en de beelden laten bekijken door bewakingsagenten onder supervisie van een politieagent. Alles staat op punt voor de dronebeveiliging. We wachten alleen op een juridische omgeving om ermee te starten. We zullen ze bijvoorbeeld inzetten in de havens en op industrieterreinen. We kunnen via warmtecamera’s op de drones mensen detecteren die zich verschuilen in struiken. Dat kan ook ’s nachts. Het menselijke oog kan dat niet altijd zien.”

Vooral taken waar veel technologie mee verbonden is, lijken belangrijk voor uw bedrijf, dat de marktleider is in technologische bewakings-installaties.

VANDORMAEL. “Dat klopt. Wij zijn gespecialiseerd in de integratie van technologische uitrusting en bewaking. De informatie die we via onze elektronische controle verzamelen, wordt bijvoorbeeld ingezet om alarminstallaties te optimaliseren. Concreet: als er bijvoorbeeld systematisch veel alarmen afgaan op een bepaalde plaats, of als ze zich herhalen op een bepaald tijdstip, worden onze technische mensen daarover digitaal geïnformeerd.

“Ze gaan ter plaatse om te controleren wat de oorzaak is. Dat is vaak een technische fout. Door die te herstellen, worden toekomstige defecten vermeden. Dat kan de klant ook kosten besparen. Elke keer als een bewakingsploeg ter plaatse moet komen, kost dat geld. Vergeet niet dat 90 procent van de alarmen onterecht is. We hebben onlangs een contract gesloten met bpost over die centrale, geïntegreerde aanpak van de veiligheid, zoals bewaking, monitoring en elektronisch beheer.

Het is vreemd dat u zich profileert met een aanpak die voor de buitenwereld erg logisch lijkt. Bovendien bieden ook uw grotere sectorgenoten Securitas en G4S zo’n totaalpakket aan.

VANDORMAEL. “Het is historisch zo gegroeid. Onze twee grotere concurrenten zijn uiteraard ook actief in technologische toepassingen, maar profileren zich commercieel in manbewaking. Na de overname door een Franse groep beslisten wij dat we ons moesten versterken door ons te differentiëren als de voortrekker in technologie. Meer dan de concurrenten hebben wij een directe communicatie tussen alle systemen. Het camerasysteem is bijvoorbeeld sterk geïntegreerd met het toegangssysteem. Bij indringing zal de camera onmiddellijk naar de plaats van de mogelijke inbraak kijken. De dispatching zal dan bekijken of er behoefte is aan een interventie. Als je de tussenkomsten van een agent kan halveren door een betere monitoring, verlaagt de factuur. Wij leveren een service met meer toegevoegde waarde en minder mankracht.

De oudste bewakingsgroep van het land

Seris is sinds 2006 actief in België, toen de Franse familiale groep Securifrance het beveiligingsbedrijf Initital Security overnam van Rentokil. De geschiedenis van de Belgische dochter gaat terug tot Garde Maritime (later GMIC), het oudste privébewakingsbedrijf van het land, dat in 1907 startte in de Antwerpse haven. De 2000 werknemers van Seris zorgden in 2018 in ons land voor een omzet van 115 miljoen euro. De groep draait een omzet van 750 miljoen euro.

Seris België heeft vijf activiteiten. De bewakingstak is met 73,5 miljoen euro omzet de belangrijkste. De installatie van elektronische beveiligingsproducten levert 25 miljoen euro op. Seris Logistics heeft een omzet van 9 miljoen euro. Het documenten- en pakjesvervoer is de restactiviteit van het eerder overgenomen GMIC, dat het waardetransport heeft verkocht aan Brinks. Monitoring (alarmopvolging en beelden bekijken op afstand) is goed voor een omzet van 6 miljoen euro. Seris Academy leidt intern en extern bewakingsagenten op (1,5 miljoen euro omzet).

Guy Tempereau, de eigenaar van Seris, gaf eind vorig jaar de touwtjes van zijn bedrijf in handen van een vijfkoppig directiecomité, waarvan Danny Vandormael (CEO België) sinds dit jaar deel uitmaakt.

Bio

· Geboren op 7 maart 1960

· Getrouwd, twee kinderen

· Sinds 2007: CEO SERIS BeNe

· Lid International Executive Committee Seris

· Voorzitter Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen

· MBA behaald aan de VUB

· Postgraduaat hygiëne en safety (Universiteit van Diepenbeek)

· Diploma advanced management (Insead)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content