CEO bpost: ‘Volste vertrouwen in een goede afloop’

De CEO van bpost heeft het ‘volste vertrouwen’ in een goede afloop. Dat verklaarde postbaas Jean-Paul Van Avermaet dinsdag in de Kamer, naar aanleidingen van twee lopende onderzoeken rond kartelvorming in de bewakingssector. De bpost-CEO was voor zijn overstap naar de posterijen actief bij beveiligingsfirma G4S.

Van Avermaet wordt genoemd in een onderzoek rond kartelvorming in de bewakingssector. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoeken of grote beveiligingsfirma’s G4S, Securitas en Seris – die meedongen naar of mee instaan voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de Navo in Bergen – geheime prijsafspraken maakten.

Van Avermaet lichtte in de Kamercommissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen een en ander toe. Hij gaf de volksvertegenwoordigers eerst een eerste inzage in de toekomststrategie 2026. De raad van bestuur keurde die medio september goed, de visie moet tegen eind dit jaar afgewerkt zijn.

Tot onvrede van verschillende Kamerleden sneed de postbaas daarbij initieel de onderzoeken in de bewakingssector niet aan. ‘De olifant in de Kamer’, die niet aangekaart wordt, hekelde bijvoorbeeld Michael Freilich van N-VA. ‘Laat de mensen weten dat u recht in de schoenen staat. Bent u bereid dat vandaag te zeggen?’

Na de vragenronde ging hij wel in op de kwestie, een bewuste keuze, luidde het. ‘Ik geloof in de mogelijkheid om dit bedrijf verder te kunnen leiden, zoals ik gedaan heb tijdens de COVID-periode en de voorbije maanden’, vatte Jean-Paul Van Avermaet aan.

Veiligheidssector

In zoverre hij geen afbreuk doet aan het geheim van het onderzoek, wilde hij ingaan op de berichtgeving in de pers. Hij bevestigde dat er bij de BMA effectief een onderzoek loopt naar bedrijven in de veiligheidssector. De eerste informatie daarover kreeg hij op 8 april, toen hij een verzoek om inlichtingen kreeg vanuit de BMA. ‘Ik heb dat verzoek onmiddellijk gemeld aan bevoegde personen zowel bij bpost als G4S’, aldus Van Avermaet. Ook andere stappen melde hij aan bevoegde personen, klonk het. Bijvoorbeeld Maria Vindevoghel had zich afgevraagd hoe het met deze timing zat.

Later nam hij een advocaat in de arm – eerst was hij zich ‘van geen kwaad bewust’ toen de BMA een vragenlijst overmaakte. Via de raadsman werd Van Avermaet door ‘andere raadsleden’ op de hoogte gebracht van een onderzoek in de VS. Van zodra hij die Amerikaanse informatie van die raadsleden in de VS mocht delen, deed hij dit ook, aldus de postbaas. ‘Men is daar veel strenger over welke informatie men ook geeft, op straf van sanctie.’

FBI

De postbaas zei ook dat hij vorige maand tijdig gereageerd heeft op een brief die volgde na een raad van bestuur. ‘Ik heb alvast het volste vertrouwen in een goede afloop’, zei Van Avermaet finaal over de hele kwestie.

Hij gaf daarbij ook aan dat hij voor het uitoefenen van zijn functie kan en wil naar het buitenland reizen, in zoverre dit mogelijk is omwille van het coronavirus en bijhorende reisbelemmeringen. Er was in de pers sprake van dat hij mogelijk niet naar de VS kan reizen, omdat hij riskeert opgepakt te worden door de FBI voor verhoor. Bpost heeft met Radial een belangrijke dochteronderneming in de VS. ‘Voor zover daar twijfel over zou bestaan: ik ben in staat en ben bereid de nodige reizen te doen voor het uitoefenen van mijn functie’ en dat ‘voor zover COVID dat niet verhindert’.

‘Het is mijn overtuiging dat ik geen inbreuk beging op het mededingingsrecht bij het uitoefenen van mijn functie bij mijn vorige werkgever’, zei hij ook. Het onderzoek bij de BMA zit in een fase van schriftelijke verzoeken om inlichtingen, ‘wat naar mijn begrip een zeer gebruikelijke eerste fase is van inwinnen van inlichtingen bij dit soort onderzoeken’. Tot nu toe heeft Van Avermaet niet vernomen dat hij inbreuken gemaakt zou hebben, klonk het ook. Zijn vrijheid om over de onderzoeken te praten ‘is beperkt, zowel naar Belgisch als naar Amerikaans recht’. ‘Ik zou het ook liever anders zien om eerlijk te zijn.’

Dubbele betaling

Er waren ook vragen naar de periode begin dit jaar waarin hij reeds actief was bij bpost, maar ook zijn voorganger Koen Van Gerven nog aan boord was. Zo viel eerder kritiek te horen over een dubbele betaling, zowel van bpost als G4S. Bijvoorbeeld Melissa Depraetere (sp.a) vroeg hierover verduidelijking. Als er een dubbele betaling geweest zou zijn, vroeg ze om minstens het dubbel betaalde bedrag terug te balen. Ook Vindevoghel vroeg hier opheldering.

Een ‘spijtig misverstand’, zei Van Avermaet over die betaling. Op het einde van zijn periode bij G4S kreeg hij enkel de wettelijke uitbetaling van zijn vakantiedagen. In plaats van een tegenopzeg, stemde hij in met de vraag van G4S om die vakantiedagen gewoon in te schrijven. En dat komt volgens hem puur financieel op hetzelfde neer. Tijdens die initiële korte periode bij bpost, de laatste periode onder zijn voorganger, had hij veel gesprekken, plaatsbezoeken en dies meer. Een periode waarin de oude en nieuwe CEO samen in dienst zijn, komt vaker voor ‘om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen’.

Partner Content