Bijna helft van directies is blank mannenbastion

© Getty Images

Het gros daarvan – 45 procent van het totaal – zijn bovendien witte mannenbastions, waar dus geen enkele vrouw of iemand met een niet-witte huidskleur in zit.

De cijfers zijn beduidend lager dan die voor de raden van bestuur van diezelfde bedrijven. De raad van bestuur is het orgaan dat waakt over goed bestuur en de strategie en verantwoordelijk is voor de aanstelling en het ontslag van het management.

Sinds enkele jaren zijn beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht om op dat niveau minimaal een derde vrouwen en een derde mannen aan te stellen. Dat heeft de voorbije jaren geleid tot een gestage toename van het aantal vrouwelijke bestuurders. Vorig jaar was voor het eerst meer dan een derde van het totale aantal bestuurders een vrouw. Tien jaar geleden was dat minder dan een tiende.

Maar dat vertaalt zich dus amper op directieniveau. Daar is nog maar14 procent van de managers een vrouw, bij de CEO’s is dat 3 procent. Dat is amper beter dan tien jaar geleden, toen 10 procent van de managers een vrouw was.

Partner Content