Argenta moet zich aanpassen aan dalende hypotheekmarkt (video)

Peter Devlies, topman van Argenta
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De Antwerpse bank-verzekeraar Argenta boekte vorig jaar 238 miljoen euro winst, 30 miljoen minder dan een jaar eerder. De bank zette 22 miljoen euro kredietprovisies opzij omdat ze vreest dat we op een economische recessie afstevenen.

De resultaten van Argenta over 2022 vertonen een gemengd beeld. ‘De winst daalt maar onderliggend is er groei’, zegt CEO Peter Devlies.

De stijging van de rente had zowel gunstige als ongunstige effecten op de inkomsten. De recurrente rente-inkomsten stegen met 62 miljoen euro, doordat de kosten voor het indekken van het renterisico daalden en de opbrengsten uit obligaties stegen. Aan de andere kant zorgde de hogere rente voor hogere financieringskosten op de eigen obligaties die Argenta uitgaf, en waren er eenmalige waardeverminderingen op bepaalde indekkingsinstrumenten.

Argenta kon vorig jaar ook minder wederbeleggingsvergoedingen opstrijken omdat de vraag van klanten om hun lening te herfinancieren bijna compleet weg viel. Toen de rente daalde, was dit een gangbare praktijk die de bank nogal wat niet-recurrente inkomsten opleverde.

Vrees voor recessie

Het nettoresultaat werd voorts gedrukt door de 22 miljoen euro kredietprovisies die de bank nam. Argenta wil daarmee anticiperen op een mogelijke recessie. Dat gevaar is volgens CFO Geert Ameloot niet geweken. Een recessie zou kunnen leiden tot een hogere werkloosheid en eventuele terugbetalingsproblemen voor particulieren met een woonkrediet.

De activa-portefeuille van Argenta bestaat voor drie kwart uit hypotheekleningen. De bank kende vorig jaar 7 miljard euro nieuwe woonkredieten toe (3 miljard in België en 4 miljard in Nederland). Daardoor groeide de totale portefeuille met 7 procent tot 38,8 miljard euro.

Afkoeling huizenmarkt

De hoge inflatie en de stijgende rente zorgen echter voor een daling van het aantal vastgoedtransacties en een afkoeling van de huizenmarkt. Die nieuwe realiteit kan zich voor de bank vertalen in een lagere productie van woonkredieten, zeker als de economie effectief in een recessie zou gaan. ‘De woningmarkt was de voorbije jaren uitzonderlijk sterk’, zegt Ameloot. ‘We moeten rekening houden met een normalisering en eventueel een daling van de kredietverstrekking.’

Argenta gaat zich hieraan aanpassen door een nieuw evenwicht in zijn balans na te streven. Als er minder kredieten kunnen verstrekt worden, moeten er ook geen grote inspanningen gebeuren om extra spaargeld aan te trekken. Een verhoging van de spaarrente lijkt er op korte termijn dus niet in te zitten. Dat zou voor de bank leiden tot een gevoelige stijging van de rentekosten, terwijl het gros van de kredietportefeuille opgebouwd is in tijden van lage rente en dus lage rente-opbrengsten. Het spaargeld dat niet kan omgezet worden in kredieten wil de bank investeren in overheidsobligaties of covered bonds, die als veilig en liquide bestempeld worden.

Lees verder onder de tabel

Meer marktfinanciering

Voor zijn financiering steunt Argenta nog steeds voor meer dan 85 procent op de spaar- en termijndeposito’s van zijn klanten. De bank doet echter steeds meer beroep op marktfinanciering. In 2022 gaf Argenta voor 2,1 miljard euro aan obligaties uit. Dat brengt het totaal bedrag aan wholesale funding op 6,4 miljard euro (of 13 procent van de totale financiering).

Argenta blijft volgens zijn CEO Peter Devlies vasthouden aan zijn strategie van nabijheid, persoonlijke aanpak en eenvoud. Dat weerspiegelt zich volgens hem in een grote klantentevredenheid. Hij wijst erop dat Argenta vorig jaar in zijn vier activiteitpijlers groeide: sparen (+4%), leningen (+8%), beleggingen (+8% netto-aangroei, los van het markteffect) en verzekeringen (+11%).

Diversificatie werkt

De Antwerpse groep werkt al enkele jaren aan een diversificatiestrategie die meer inkomsten uit beleggingen en verzekeringen moet opleveren. Die strategie werpt vruchten af. Een derde van de groepsinkomsten zijn intussen niet-rentegebonden. De netto fee- en commissie-inkomsten van de bank verdubbelden tot 56 miljoen euro.

Uit de activiteit vermogensbeheer puurde Argenta vorig jaar 131 miljoen euro (+12%). Dat gebeurde ondanks een terugval van het beheerd vermogen met 1 miljard tot 13,1 miljard euro. Onderliggend noteerde Argenta een inflow van 1,3 miljard euro aan verse middelen, maar de negatieve beursevolutie roomde de waardering van de beleggingsfondsen met 2,3 miljard euro af.

Geldautomaten: niet Argenta is het probleem

De nabijheidsstrategie van Argenta manifesteert zich tevens in de 406 kantoren die de bank-verzekeraar aanhoudt. Dat zijn er amper negen minder dan in 2021. Bij die kantoren zijn ook nog 350 geldautomaten actief. ‘Als er geklaagd wordt dat er te weinig geldautomaten zijn, moet men alleszins niet in de richting van Argenta kijken’, beklemtoont Devlies. ‘Wij zullen niet mee opdraaien voor een probleem dat wij niet gecreëerd hebben.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content