Amazon dient bezwaren in na overwinning vakbond

Actievoerders voor vakbonden bij Amazon en Starbucks

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon is van mening dat de groep vakbondsleden, die vorige week in New York een historische overwinning boekte, Amazon-personeel heeft geïntimideerd om in te stemmen met de oprichting van een vakbondsvertegenwoordiging in een depot van het bedrijf, dat vorig jaar 470 miljard dollar omzet boekte.

De vakbond Amazon Labor Union (ALU) heeft het over ‘absurde’ aantijgingen.

In documenten die donderdag werden ingediend bij de overheidsdienst bevoegd voor het recht op werk (NLRB) vraagt Amazon meer tijd om gedocumenteerde bezwaren in te dienen tegen de stemming van vorige week. Een meerderheid van de medewerkers van het Amazon-depot JFK8, in Staten Island, stemde er eind maart mee in om zich aan te sluiten bij ALU.

Het bedrijf uit Seattle heeft gedurende een kwarteeuw vakbonden uit zijn Amerikaanse operaties kunnen houden. Nu zal het moeten beginnen met onderhandelingen over bijvoorbeeld hogere lonen. Mogelijk inspireert de uitslag ook werknemers in andere vestigingen.

ALU zou campagne gevoerd hebben in de wachtrij voor de stemming en personeel bedreigd hebben om hen te dwingen ‘ja’ te stemmen, volgens Amazon-documenten.

Advocaat Eric Milner noemt deze beschuldigingen, in naam van de vakbond, absurd. ‘De medewerkers hebben zich uitgesproken en hun stemmen werden gehoord’, aldus Milner. ‘Amazon kiest ervoor om het proces te vertragen om het onvermijdbare te vermijden: een overeenkomst onderhandelen.’ Milner wijst er verder nog op dat Amazon miljoenen uitgaf aan consultants die gespecialiseerd zijn in de anti-vakbondsstrijd. ‘Amazon heeft verplichte vergaderingen belegd, Amazon heeft zich dreigend gedragen, Amazon heeft illegaal medewerkers ontslagen omdat ze een vakbond wilden vormen.’

Elders, ook bezwaren

Een andere vakbond, de Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), uitte gelijkaardige verwijten na een stemming in een depot in Bessemer (Alabama). De stemming is beëindigd: er waren 993 nee-stemmen tegen 875 ja-stemmen, maar 416 stembiljetten worden nog betwist. De stemming werd in maart gehouden nadat die van een jaar geleden werd geannuleerd – de NLRB was van mening dat Amazon de regels overtreden had. De komende weken moet duidelijk worden of die betwiste biljetten nog geopend moeten worden. Zelfs als dat gebeurt, volgen er mogelijk nog juridische procedures. In afwachting daarvan beschuldigt RWDSU het bedrijf van bemoeienissen. De NLRB kreeg een reeks bezwaren over het gedrag van Amazon overhandigd.

Partner Content