66 procent van wie zijn inschakelings-uitkering verloor, woont in Wallonië

© belga
Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

Sinds 2015 hebben 37.007 Belgen hun inschakelingsuitkering – de vroegere wachtuitkering voor schoolverlaters – verloren. 66 procent van hen woont in Wallonië, en een derde in de provincie Henegouwen.

Een van de maatregelen van de meest opvallende maatregelen van de regering-Di Rupo heeft nu volop effect: de beperking van de inschakelingsuitkering in de tijd. De vroegere wachtuitkering voor schoolverlaters wordt nog maar drie jaar lang betaald. Wie daarna nog geen baan heeft verliest, verliest zijn uitkering. Sinds januari 2015 is de inschakelingsuitkering van 37.007 Belgen geschrapt, staat in het jongste jaarverslag van de RVA. Meer specifiek waren het er 29.021 in 2015 en 7.986 vorig jaar. Opvallend is dat 66 procent van hen in Wallonië woont. 20 procent woont in Vlaanderen en 14 procent in Brussel.

Vooral in de oude Waalse industriële gebieden hadden veel jongeren recht op zo’n wachtuitkering. Eén derde van de geschrapte uitkeringstrekkers (11.374) woont in Henegouwen. De provincie met het laagste aantal geschrapten is West-Vlaanderen. (zie tabel: Aantal Belgen uitgesloten van inschakelingsuitkering per provincie)

De daling van het aantal geschrapte uitkeringstrekkers tussen 2015 en 2016 is een gevolg van de strengere voorwaarden. Wie de uitkering aanvraagt moet jonger zijn dan 25 jaar. En wie jonger is dan 21 jaar moet een diploma kunnen voorleggen. Het aantal aanvragen voor een inschakelingsuitkering is de voorbije drie jaar gedaald met 39 procent. Minder instroom betekent op termijn ook minder kans op schorsingen.

Minderheid jonger dan 25 jaar

De inschakelingsuitkering geldt weliswaar als opvolger van de uitkering voor schoolverlaters, maar toch is slechts een derde van geschrapten jonger dan 25 jaar. De meeste zijn ouder dan 30 of zelfs 40. Het gaat om mensen die al jaren niet of onvoldoende (twaalf maanden aan een stuk) gewerkt hebben. In sommige gevallen doelbewust, zoals huisvrouwen zonder baan. 58 procent van de geschrapte uitkeringstrekkers is trouwens een vrouw.

Maar in de groep van 37.007 zitten ook veel zogenoemde ‘beroepswerklozen’, een klassiek Waals PS-electoraat dat de politici jarenlang met rust hebben gelaten. Pas mondjesmaat werden in Wallonië stappen ondernomen om die groep te activeren. Een recent rapport van PricewaterhouseCoopers bevestigt dat. De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem haalt de doelstellingen van het beheerscontract niet. Het aantal begeleide werklozen en opleidingen daalt. De individuele aanpak van werkzoekenden stelt weinig voor.

Positief is wel dat er meer klassieke Waalse werklozen (mensen die dus wel al gewerkt hebben)geschorst worden en hun uitkering verliezen, omdat ze onvoldoende naar een baan hebben gezocht. Die bestraffing is sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de regio’s.Vorig jaar werden 2510 Waalse werklozen geschorst. In Brussel waren er dat 93 en in Vlaanderen amper 65.Het lage aantal schorsingen in Vlaanderen leverde de VDAB vorige week veel kritiek op. De raad van bestuur van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst heeft afgesproken nog deze maand bijsturingen van de aanpak van werkzoekenden te bekijken.

66 procent van wie zijn inschakelings-uitkering verloor, woont in Wallonië
© RVA

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content