Zinvol werk of toch liever een bullshit job: hoe voorkom je dat idealisme op de werkvloer een handicap wordt?

TEACH FOR BELGIUM Opleiding voor leerkrachten in scholen met veel kansarme kinderen. © Teach for Belgium
Bart Vereecke redacteur MoneyTalk en Trends

Wie zinvol werk uitoefent, plukt daar professioneel en persoonlijk de vruchten van. Toch botsen veel mensen die via hun job een positieve maatschappelijke impact nastreven, tegen een muur. Dat heeft verschillende oorzaken.

Naar schatting beschouwt ruim één op de vier Vlamingen zijn job als zinloos. Wie het boek Bullshit jobs van David Graeber las, weet dat die statistiek niet onschuldig is. “Mensen die hun werk niet zinvol vinden, of van wie de persoonlijke waarden haaks staan op die van hun werkgever, hebben een veel hoger risico op een burn-out en andere langdurige ziektes”, zegt Elfi Baillien, hoofddocent en lid van de Onderzoekseenheid Work and Organisation Studies aan de KU Leuven. “Wie zijn job daarentegen wel als zinvol ervaart, plukt daarvan duidelijk de vruchten. Betekenisvol werk is niet alleen een goede voorspeller voor sterke prestaties en een groot uithoudingsvermogen, maar ook voor het persoonlijk welzijn.”

Een baan kiezen om een signaal te geven over jezelf, of uit een soort schuldgevoel over wat er fout loopt in de wereld, is uit den boze’

Elfi Baillien, KU Leuven

Volgens Baillien bepalen drie factoren hoe tevreden we zijn over ons werk: “Cruciaal is de mate waarin we ons werk als betekenisvol ervaren. Dat kan bijvoorbeeld door onze vaardigheden te benutten en aan te scherpen. Of door een bijdrage te leveren aan iets waar we belang aan hechten. Een tweede punt zijn zichtbare resultaten. Het derde is de mate waarin we ons verantwoordelijk voelen voor die resultaten. Welke van die drie factoren het zwaarst weegt, hangt af van persoon tot persoon.”

Zinvol werk kan niet alleen goed zijn voor degene die het doet, maar ook voor de maatschappij. In beleidsverklaringen, media en reclame bulkt het vandaag van de verwijzingen naar duurzaamheid. Dat dit zich ook vertaalt in onze opvattingen en verwachtingen over werk, klinkt aannemelijk. Maar er zijn geen cijfers die bewijzen dat mensen meer dan vroeger met hun baan een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Wel zijn er indirecte signalen, zoals de opmars van employer branding met de ESG-factoren ( environmental, social, governance). Zeker nu de vraag naar arbeid hoog is, proberen veel werkgevers zichzelf extra in de markt te zetten. Niet zelden wordt de kernactiviteit van het bedrijf dan voorgesteld als een oplossing voor de klimaatopwarming of sociale onrechtvaardigheid. De term ‘impact’ heeft tegenwoordig een uitstekende connotatie in de bedrijfswereld.

Burn-out

Maar er is een andere kant aan het verhaal. Heel wat mensen die via hun werk een verschil willen maken, botsen op een spreekwoordelijke muur. (lees ook de getuigenissen onderaan dit artikel) Na de initiële euforie volgt dikwijls een stevige realitycheck. Afhankelijk van de sector botsen werknemers vooral op hun eigen hoge verwachtingen, overbelasting, teleurstelling over de werkgever of de confrontatie met een harde realiteit.

Het zijn herkenbare verhalen voor Catherine Le Clef, hoofd vorming en ondersteuning bij de ngo Teach for Belgium. Samen met haar team begeleidt Le Clef mensen die les willen geven in Belgische scholen met sociaaleconomisch kwetsbare kinderen. “Iedereen die via ons programma aan de slag gaat als leerkracht, doet dat deels uit idealisme. Dat is een troef, op voorwaarde dat je nuchter en bescheiden leert te kijken naar je capaciteiten en je bijdrage aan het geheel. Idealisme kan immers verblinden en onrealistische verwachtingen creëren. We zien soms hoe leerkrachten zich kapot dreigen te werken om toch maar aan hun eigen eisen te voldoen”, zegt Le Clef.

‘Idealisme kan verblinden en onrealistische verwachtingen creëren’

“Uiteindelijk zijn het de mensen met voldoende zelfkennis over hun kwaliteiten en limieten, die volhouden en voldoening halen uit het werk”, vervolgt Le Clef. “We dringen er bij kandidaten dan ook sterk op aan om voorbij hun verlangen naar impact te kijken. Ze moeten voor zichzelf nagaan of ze echt passen bij het werk. Wil ik onmiddellijk resultaat zien? Heb ik veel nood aan bevestiging? Kan ik de dagelijkse confrontatie aan met kinderen die opgroeien in armoede of met een verleden als vluchteling? Om hen daarbij te helpen, brengen we kandidaten in contact met andere leerkrachten in ons traject. De zaken positiever voorstellen dan ze zijn, is op middellange termijn contraproductief.”

Hoewel Teach for Belgium de kandidaten grondig screent, weet Le Clef dat zelfs de meest veerkrachtige profielen ook tijdens de baan nog ondersteuning nodig hebben. “Bijna iedereen moet door een leerproces, met soms harde momenten. Al onze leerkrachten worden twee jaar jaar intensief begeleid. Daar kruipen tijd en energie in, maar als onze organisatie er op de moeilijke momenten staat voor hen, is de kans groter dan ze hun werk kunnen blijven doen.”

Klik

Een inspirerende jobomschrijving volstaat dus niet om mensen aan te trekken die op zoek zijn naar zinvol werk, laat staan om ze te behouden. “Werkgevers die appelleren aan de niet-financiële verwachtingen van kandidaten, moeten nadien ook de daad bij het woord voegen. Zonder ondersteuning en duidelijke doelstellingen over de impact zullen de werknemers snel hun motivatie verliezen en afhaken. Dat geldt voor alle organisaties, zowel in de publieke als de private sector”, zegt Elfi Baillien.

Toch bepaalt elke mens volgens Baillien vooral zelf of maatschappelijk engagement een troef of een handicap is. “Cruciaal in ieder beroep is de klik tussen de werknemer en zijn job en werkomgeving. De allerbelangrijkste vraag is of je dagelijks goed kunt functioneren. Ga dus in de eerste plaats na of je jouw vaardigheden optimaal kunt benutten in een baan, en of je karakter past bij de manier van werken. Als die puzzel niet in elkaar valt, dan moet je er niet aan beginnen, hoezeer je ook achter de missie en de waarden van een werkgever staat. Een baan kiezen om een signaal te geven over jezelf, of uit een soort schuldgevoel over wat er fout loopt in de wereld, is uit den boze.”

Zo wordt idealisme geen handicap

1 Maak een duidelijk onderscheid tussen de verandering die u wilt zien in de wereld, en uw karakter en vaardigheden. Dat u achter de algemene missie van een werkgever staat, garandeert niet dat de bedrijfscultuur bij u past of dat u geknipt bent voor de baan.

2 Dikwijls gaan zinvolle banen gepaard met een systeemverandering of een langetermijnvisie. Wacht niet op het eindresultaat, maar vier de successen, hoe klein ook.

3 Zoek zowel bij successen als mislukkingen uw collega’s op. Het helpt om in te zien dat u maar een deel van de oplossing bent.

4 Neem werk niet te persoonlijk en wees niet te hard voor uzelf: een mindere werkweek is geen persoonlijk falen, maar de normaalste zaak ter wereld.

5 De belangrijkste oorzaak van burn-outs is overbelasting. Niemand heeft baat bij een opgebrande idealist: ga dus niet extreem veel werken om uw impact te vergroten, maar stel haalbare doelstellingen.

Inge Eyskens: ‘Ook na mijn burn-out bleef zinvol werk een belangrijk criterium’

“Het belang van technologie in de transitie naar een minder vervuilende economie stond al centraal tijdens mijn studie voor industrieel ingenieur”, zegt Inge Eyskens, laborante bij Umicore. “Ik liep stage bij het onderzoekscentrum VITO, waar ik mee zocht naar een duurzamere manier om chemische stoffen te scheiden. Nadien kreeg ik er een aanbieding om mijn onderzoek voort te zetten als werknemer. De voorwaarde was wel dat ik eerst zou doctoreren. Ik was laaiend enthousiast, ik kon mijn vaardigheden en passie voor technologie inzetten voor een doel dat overeenkwam met mijn waarden.”

“Ik begon aan mijn doctoraat met grote verwachtingen over de impact. Het vele avond- en weekendwerk nam ik erbij. Al vrij snel volgde de realitycheck . Paradoxaal genoeg leidde ons onderzoek naar meer duurzame technologie tot een berg laboratoriumafval. Daartegenover stond een marginale vooruitgang.”

‘Je mag je maatschappelijk engagement niet concentreren in één project. Doe je dat wel en loopt het fout, dan is de klap te zwaar.’

“Of het door de afwezigheid van echte resultaten of door de publicatiedruk kwam, weet ik niet, maar na een tijdje vond ik dat ons werk grondigheid begon in te ruilen voor snelheid. Ik voelde dat ik niet meer achter onze aanpak stond. In combinatie met de hoge werkdruk leidde dat tot een burn-out.”

“Hoewel die periode sporen heeft nagelaten en ik mijn doctoraat niet heb kunnen afmaken, ben ik niet gedesillusioneerd. Toen ik na mijn burn-out opnieuw ging solliciteren, bleef zinvol werk een belangrijk criterium. Ik werk nu als laborante bij Umicore mee aan de ontwikkeling van duurzamere batterijen. Dat Umicore niet bepaald een groene voorgeschiedenis heeft, was voor mij geen obstakel. Ik hoop van binnenuit mijn steentje bij te dragen aan een nieuwe economie. Een belangrijke les die ik heb geleerd, is maatschappelijk engagement niet te concentreren in één project. Doe je dat wel en loopt het fout, dan is de klap te zwaar. Duurzaamheid blijft een belangrijk deel van mijn leven, maar op een meer gespreide manier: in mijn baan, maar evengoed in mijn werk als vrijwilliger en in mijn gedrag als consument.”

Tine Van Laere: ‘Mijn eerste lesweek was een harde confrontatie met mezelf’

“Na een opleiding tot burgerlijk ingenieur kwam ik terecht op het departement IT van Colruyt Group,” zegt Tine Van Laere. “Ik heb daar zo’n vijftien jaar gewerkt, maar ondanks de fijne omgeving nooit echt van de job zelf genoten. Ik kon de kosten van het bedrijf wel wat helpen drukken, maar veel voldoening haalde ik daar niet uit. Op een bepaald moment kon ik me echt niet meer opladen en ben ik enkele maanden thuis gebleven.”

“In dezelfde periode heb ik Teach for Belgium ontdekt. Het idee om les te geven aan kansarme jongeren sprak mij enorm aan. Naast het traject van Teach for Belgium volgde ik een lerarenopleiding, waarna ik kon starten als leerkracht wiskunde. Mijn eerste opdracht was een klas met een flinke leerachterstand. Verschillende leerlingen waren bovendien als vluchteling naar België gekomen en kenden onvoldoende Nederlands.”

‘Ik werk veel harder dan ooit tevoren, maar ik haal voldoening en energie uit mijn werk’

“Ik wist dat ik voor een lastige opdracht stond, maar ging wel uit van een vlot contact met de leerlingen. Achteraf bekeken was dat naïef. Mijn eerste les was niet alleen een cultuurschok, maar vooral een onaangename confrontatie met mezelf. Mijn reactie op het gedrag en de provocaties van enkele leerlingen strookte niet met het beeld dat ik had van mezelf als leerkracht en als mens. Ook de volgende maanden waren lastig. Ik zag dat ik niet voor iedereen zou kunnen bereiken wat ik voor ogen had, en dat nam ik mezelf enorm kwalijk.”

“De ondersteuning door mijn collega’s en de mensen van Teach for Belgium was voor mij cruciaal: dankzij hen leerde ik gaandeweg focussen op het positieve, en op wat ik binnen de schoolmuren kon betekenen voor leerlingen die dikwijls in harde omstandigheden opgroeien. Bovendien had ik het geluk dat mijn man bereid was mee de financiële en praktische gevolgen van mijn overstap te dragen. Ik denk niet dat ik het zou hebben volgehouden zonder al die steun en begeleiding.”

“Mocht dit mijn eerste baan zijn geweest, dan zou het mij ook niet gelukt zijn, maar na anderhalf jaar ben ik heel blij met mijn carrièreswitch. Ik werk veel harder dan ooit tevoren, maar ik haal voldoening en energie uit mijn werk. De overstap was allesbehalve evident, maar de vooruitgang bij leerlingen en de appreciatie die sommigen tonen, zijn de grootste beloning voor de vele inspanningen.”

Caro Peirs : ‘Als duurzame ondernemer neem je je werk persoonlijk’

“Toen ik in 2018 het schoenenmerk Tropas uit de grond stampte, had ik al heel wat ervaring als maatschappelijk assistent. De combinatie werk en sociaal engagement was mij dus niet vreemd”, zegt Caro Peirs. “Na enkele jaren had ik ook een redelijk nuchtere kijk ontwikkeld op de impact die je in de sociale sector kunt hebben. Onze rol is dikwijls niet het aanreiken van concrete oplossingen, maar een kader scheppen zodat kwetsbare mensen zichzelf kunnen helpen. Denk maar aan de begeleiding van mensen met een verslaving. Uiteraard hoop je een verschil te maken, maar tegelijk moet je jezelf beschermen tegen de soms harde realiteit en hoge verwachtingen.”

“Toch heb ik me bij de oprichting van Tropas echt volledig gesmeten. Nadat ik puur uit interesse een opleiding in het ontwerpen van schoenen had gevolgd, wilde ik tonen dat er alternatieven voor fast fashion zijn. Ik bracht volledig circulaire schoenen op de markt, die bovendien in goede omstandigheden werden geproduceerd. Heel wat merken die zich als duurzaam profileren, kunnen dat niet volledig garanderen. Dat het mij wel lukte, gaf een enorme boost. Ik nam ontslag en stortte me helemaal op mijn onderneming.”

Uiteraard hoop je een verschil te maken, maar tegelijk moet je jezelf beschermen tegen de soms harde realiteit en hoge verwachtingen

“Maar de coronacrisis had ik niet zien aankomen. Plots kon mijn businessplan de vuilnisbak in. Net toen ik de volgende stap wilde zetten met Tropas, trokken verschillende winkels hun handen af van de kleine labels. Tot dan kon ik druk altijd omzetten in positieve energie, maar toen begon die verlammend te werken. Het voelde ook aan als een persoonlijk falen. Als ondernemer vereenzelvig je jezelf met je werk – misschien nog meer als je wordt gedreven door maatschappelijke idealen.”

“Ik voelde dat ik moest waken over mijn mentale en financiële gezondheid en ben opnieuw in loondienst gaan werken. Ik werk nu in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Tropas bestaat nog wel, maar een uitbreiding zit er even niet in. Zodra ik die knop had omgedraaid, keerde ook de nuchterheid terug. Ik kan de mode-industrie niet in mijn eentje veranderen, maar ik heb wel een signaal gegeven: duurzame mode is geen utopie.”

Teach for Belgium

Ondersteuning voor startende leerkrachten, een sterke zomertraining en een gemeenschap die zich inzet voor onderwijsgelijkheid: dit kenmerkt het Teach for Belgium programma dat al 8 jaar actief is in het secundair onderwijs in grootstedelijke context. Vanaf dit jaar starten we met een lagereschooltraject in samenwerking met Karel de Grote Hogeschool. Iets voor jou? Lees hier meer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content