Windows voor de kmo

Tot voor kort werd Windows NT niet ernstig genomen als besturingssysteem voor bedrijfscomputers. Unix en Netware wel. Maar de tijden veranderen. Wie vandaag een afdelingscomputer wil opzetten, zal Windows NT vrijwel zeker bekijken. Er is een massa software voor beschikbaar, het is eenvoudig te installeren en het lijkt sterk op de overige, goed ingeburgerde versies van Windows. De nieuwe release is eind augustus in het Engels beschikbaar.

Op 30 juli jongstleden, in het Red Lion Hotel in Bellevue, Washington, gaf Microsoft-voorzitter Bill Gates het officiële sein om Windows NT 4.0 in productie te brengen. Het was een bescheiden aankondiging, zonder de poeha van de Windows 95-lancering een jaar geleden. Wat niet belet dat Windows NT steeds belangrijker wordt als besturingssysteem voor bedrijfscomputers, de zogenaamde servers.

Windows NT is een écht besturingssysteem. Het werd door Microsoft ontwikkeld op een ogenblik dat Windows slechts een gebruikersinterface was die onder een ander besturingssysteem draaide : DOS. Microsoft wou een volwaardig Windows-besturingssysteem en creëerde daar twee versies van : een NT Server voor gebruik als server in een netwerk en NT Workstation voor gebruik als afzonderlijk werkstation of cliënt van een server. Het zijn allebei 32-bits besturingssystemen voor netwerken ( Network Operating Systems) met preëmptieve multitasking, multiprocessing, enz.

ANDERS DAN WINDOWS 95.

Microsoft is van bij het begin zo handig geweest om Windows NT het uiterlijk mee te geven van de overige Windows-versies, die bedoeld zijn voor alleenstaande pc’s of voor heel kleine, zogenaamde peer-to-peer netwerken. Zo had de vorige versie van Windows NT, release 3.51, de gebruikersinterface van Windows 3.1. De nieuwe versie 4.0 heeft dezelfde look and feel (en methode van werken) als Windows 95.

Nochtans zijn Windows 95 en Windows NT zeer verschillende producten. Historisch gezien hebben ze een totaal andere basis. NT werd van bij de aanvang ontwikkeld als een volwaardig besturingssysteem. Windows 95 is de erfgenaam van de reeks interfaces die onder DOS werken, en bewaart een maximum aan compatibiliteit met de vroegere programma’s. Daaruit volgt dat Windows 95 in tegenstelling met Windows NT geen zuiver 32-bits systeem is. Denk echter niet dat NT alleen met 32-bits applicaties kan werken. Het kan ook oude 16-bits toepassingen gebruiken, DOS-programma’s (hoewel de compatibiliteit niet volledig is) en zelfs sommige OS/2-toepassingen. De multitasking van Windows NT is volledig preëmptief, wat betekent dat niet de toepassing maar wel het systeem de werkingsmiddelen aan de verschillende simultane taken toewijst. Een toepassing kan het systeem dus niet monopoliseren. Windows 95 gebruikt ook al preëmptieve multitasking, maar enkel met 32-bits toepassingen.

Windows 95 kan binnen een zelfde toepassing verscheidene processen starten, maar NT gaat een stap verder : het kan voor elke processor een ander proces lanceren. NT maakt namelijk het gebruik mogelijk van verscheidene processors (symmetric multiprocessing) zowel met Intel-processors als met RISC-processors, zoals die van de PowerPC of de Alpha van Digital Equipment.

VEILIG EN BETROUWBAAR.

NT is ook een beveiligd systeem, wat betekent dat men minstens een gebruikersnaam en een paswoord nodig heeft om het te starten. Op die manier kan men de middelen (bestanden of materieel) beschermen. Men kan gemakkelijk zorgen dat twee verschillende gebruikers van dezelfde computer geen toegang hebben tot dezelfde middelen. Het systeem is bovendien betrouwbaar, met desgewenst zijn eigen bestandensysteem, ondersteuning voor zogenaamde UPS-systemen (beveiliging tegen stroomonderbrekingen) en clustering (het aaneenschakelen van verschillende computers die elkaars werk kunnen overnemen). Deze laatste functie, een onderdeel van NT 4.0, zal compatibel zijn met de systemen die Compaq en Digital voor de vorige versies hebben ontwikkeld. Ten slotte moet nog vermeld worden dat NT alle huidige communicatieprotocols ondersteunt ook Appletalk, zodat men een Macintosh op een NT-server kan aansluiten.

Om precies te zijn is NT Server een server voor veelzijdig gebruik, met veelvuldige functies, zoals toegang op afstand ( remote access) tot de server. Het systeem kan samenwerken met mainframes en met Unix. Het werkt zelfs samen met Novell Netware-netwerken, die het kan emuleren.

Anderzijds spelen de verschillen niet allemaal in het voordeel van NT.

NADELEN.

Het is bijvoorbeeld in tegenstelling tot Windows 95 geen dynamisch “plug and play” systeem (vereenvoudigde installatie van randapparatuur). Was Windows 95 al een slokop vergeleken met Windows 3.1, NT vereist een nog krachtiger configuratie : minstens 90 MB op de harde schijf en minstens 16 MB geheugen. Hoewel deze cijfers de kopers van nieuwe computers niet zullen afschrikken, telt het huidige park nog veel computers die niet aan deze minimumvoorwaarden voldoen. Bovendien zal ook hier wel weer net als voor Windows 95 de door Microsoft opgegeven minimum-configuratie aan de bescheiden kant zijn. Ook de prijs van NT 4.0 is forser (en ligt ook een stuk hoger dan voor de NT 3.51 versies). De Workstation-versie zal 9000-11.000 frank gaan kosten (wie zijn oude versie opwaardeert betaalt ca. de helft). De Server-versie, in een licentie voor tien gebruikers, is goed voor 35.000-40.000 frank (upgraden kost de helft). De Nederlandstalige versie is voor eind oktober.

NAAR EEN FUSIE ?

Het feit dat Windows 95 en Windows NT 4.0 hetzelfde uitzicht hebben, versterkt het vermoeden dat de twee systemen op termijn tot één enkel zullen versmelten. Microsoft ontkent dit. Wèl is het zo dat Windows 95 en Windows NT één set van interfaces naar andere programma’s toe zullen meekrijgen. Programmeurs zullen slechts één versie van hun toepassingen moeten schrijven voor gebruik onder zowel Windows NT als Windows 95. Ook wil Microsoft in de toekomst belangrijke productvernieuwingen coördineren. Hetzelfde geldt voor de toevoegingen ( add-ons). Zo is er een gemeenschappelijke add-on op komst voor het Internet, met ondermeer een Explorer die het niet alleen mogelijk maakt de harde schijf of de CD-rom te verkennen maar ook Internet-sites te bezoeken alsof het harde schijven op het netwerk zijn.

Microsoft erkent dat het succes van Windows NT bij de overstap naar een krachtiger systeem gedeeltelijk te maken heeft met de gemeenschappelijke interface. De meeste kantoorcomputers draaien immers onder Windows 3.1 of Windows 95, zodat de gebruikers zich bij Windows NT op vertrouwd terrein voelen. Wanneer de keuze moet worden gemaakt, heeft NT dus een voetje voor op de grote concurrenten, Unix en Novell Netware. Bovendien kan men onder NT de Microsoft Office suite draaien, die een verpletterend marktaandeel bezit. Ook hier speelt de gewoonte in het voordeel van NT. Een andere troef : NT bevat hulpprogramma’s zoals BackOffice, een reeks programma’s voor de besturing van servers.

EENVOUDIGE INSTALLATIE.

Het groeiende succes van NT is uiteraard niet alleen te danken aan criteria die alles bij mekaar vrij subjectief zijn. Wie dat zou denken, onderschat de rol van de informatici in de besluitvorming. Eén van de objectieve troeven van NT is zijn installatie, die sneller, makkelijker en lichter verloopt dan die van Unix (ze lijkt op die van Windows 95). Bovendien heeft Windows NT de naam erg betrouwbaar te zijn. De andere systemen zijn dat ook, maar gecombineerd met de andere voordelen is het een grote troef voor NT.

Windows NT ondersteunt allerlei communicatieprotocols en maakt de aansluiting op mainframes en Novell Netware-netwerken mogelijk. Het kan ook de interconnectie met verschillende besturingssystemen aan, zoals DOS, OS/2, Windows 3.1 of Macintosh. Unix kan dat ook, maar heeft al deze functies slecht als opties. Bij Windows NT zijn ze standaard. In een netwerkomgeving waar reeds een combinatie van verschillende besturingssystemen bestaat, is deze compatibiliteit levensbelangrijk.

Even vitaal is de beveiliging van NT, die verder gaat dan de toch erg hoog aangeschreven beveiliging van Unix. Jammer genoeg voor dat laatste systeem heeft het geen standaardversie : er zijn verschillende en onderling niet compatibele versies. Sommige daarvan hebben meer beveiligingsopties dan andere.

NIET VOOR HEEL GROTE SYSTEMEN.

NT heeft niet uitsluitend voordelen op zijn concurrenten. Een huidig nadeel is het gebrek aan schaalbaarheid (scalability). Zowel NT als Unix kunnen computers met verscheidene processors besturen. Voorbij een bepaald aantal processors is de stijging van de verwerkingssnelheid echter niet meer recht evenredig met die van de hoeveelheid processors.

Een probleem met de huidige versie van NT is dat ze niet meer dan 4 of 8 processors aankan, terwijl sommige Unix-versies meer dan 60 processors kunnen besturen. Dat is geen onbelangrijk gegeven, want het aantal werkstations die de server kunnen gebruiken hangt er onrechtstreeks van af. Eén van de verbeteringen van NT 4.0 heeft precies daarmee te maken : volgens Microsoft lijdt NT niet langer aan een gebrek aan schaalbaarheid.

Een ander verwijt aan het adres van NT is dat het momenteel slechts een server is voor toepassingen en het afdrukken van bestanden. Microsoft ontkent dat en noemt zijn server multifunctioneel : hij is niet alleen printer- en file-server, maar maakt ook toegang op afstand mogelijk (remote access) en kan als Internet-server worden gebruikt (de Microsoft Internet Information Server is inbegrepen in BackOffice).

Windows NT maakt in elk geval opgang. Het geniet de voorkeur van veel KMO’s (die reeds een machinepark hebben dat onder Windows draait) en begint nu ook ingang te vinden bij grotere bedrijven, vooral in de dienstensector, zoals bij Bacob of het Gemeentekrediet. Na een periode waarin de roep om “open systemen” alles overheersend was, lijkt het er sterk op dat de industrie zich op een oligopolie standaardiseert : Microsoft voor de software, Intel voor de hardware.

FABRICE CLAES/BNL

DE VOLGENDE NT ADD-ON Hij zal het mogelijk maken Internet-sites te verkennen alsof het harde schijven op het netwerk zijn.

HET LIJKT WINDOWS 95…… maar het is Windows NT.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content