WIN is overal

Het toekomstige Waalse telecommunicatienet zal aanwezig zijn in Brussel, Vlaanderen en zelfs in het buitenland.

Vlaanderen heeft met Telenet de weg gewezen, maar Wallonië is met WIN – W-IntraNet – op zijn eigen manier gevolgd. Terwijl Telenet in de eerste plaats een telefoonnet is dat ook gegevens zal kunnen verzenden, wordt WIN een datanet dat telefoondiensten zal kunnen aanbieden. Dat verklaart voor een deel het enorme verschil in investeringen: 50 miljard voor Telenet, 2 miljard voor het WIN. Van dat laatste neemt de groep rond Belgacom die in mei 1998 het WIN-project kreeg toegewezen, 900 miljoen frank voor zijn rekening. De resterende 1,1 miljard komt van het Waalse Gewest in de vorm van de aanleg van het centrale net langs de autowegen. WIN zal de Waalse openbare besturen verbinden (minstens 200 miljoen frank omzet) en daarnaast tegen concurrentiële voorwaarden aansluitingen aanbieden aan scholen, gezondheidsinstellingen, particulieren en kmo’s.

Alhoewel Belgacom het WIN zal uitbaten, kan het zich niet verzetten tegen de toevoeging van telefoondiensten, die van WIN een concurrent zullen maken voor zijn eigen nationale netwerk. “De operator van het WIN is verplicht de nieuwe diensten te ontwikkelen,” zegt de adviseur voor telecommunicatie van de bevoegde PSC-minister Michel Lebrun en de discrete architect van het WIN, François Bodart, professor aan de Facultés Notre-Dame de la Paix in Namen. En de telefonie via IP (Internet Protocol) past helemaal in die categorie.

HOGERE KWALITEIT.

Toch is telefonie via het Internet geen eenvoudige zaak. Het Internet is verleidelijk en relatief goedkoop, maar levert vaak matige prestaties en kan de kwaliteit van de diensten en de snelheid van de respons niet garanderen. Op twee manieren wil men daaraan verhelpen.

Enerzijds wil men de transmissiesnelheid verhogen, wat nodig is voor toepassingen met video, beelden en geluid (het Gigabit Internet). Anderzijds moet men binnen het verkeer prioritaire gegevens kunnen onderscheiden, om op die manier een vaste bandbreedte te garanderen.

Momenteel worden op het Internet de gegevens in pakketten verdeeld en zonder prioriteit over het netwerk verstuurd. De weg die ze volgen wordt bepaald door de “routers”, te vergelijken met wissels. Bij hun aankomst worden de pakketten opnieuw samengesteld om de boodschap (e-mail, beeld, webpagina, geluid) te reconstrueren. Een telefoonverbinding werkt helemaal anders: voor elke communicatie wordt een permanente verbinding tussen de gesprekspartners tot stand gebracht. Het gebruik van routers heeft het voordeel dat het de capaciteit van de lijnen beter benut, aangezien een telefoonschakeling telkens een circuit (gedeeltelijk) blokkeert. Nieuwe methodes maken het mogelijk om de twee technieken naargelang van de behoeften te combineren.

TAG SWITCHING.

Met de hulp van consultant Mission Critical heeft het Waals Gewest gekozen voor een nieuwe generatie van routers van het Amerikaanse Cisco, de leider in de sector. Het systeem heet Tag Switching en versnelt de verzending van de gegevens door het werk te vereenvoudigen. Een traditionele router stippelt voor elk gegevenspakket een route uit. Tag Switching werkt gericht: wanneer het vaststelt dat een informatiestroom uit één bron afkomstig is en naar één bestemming moet, bepaalt het de route in één keer in plaats van ze – bij wijze van spreken – voor elk pakket afzonderlijk te berekenen. Daarna geeft de router de gegevens een aparte plaats in het verkeer, zodat men een gewaarborgde service, een vaste bandbreedte kan verkopen. Op het traditionele Internet kan dat niet: hoe meer gebruikers daar actief zijn, hoe trager het net werkt voor iedereen.

De verdedigers van het WIN hopen dat deze methode de doorslag zal geven. Buiten het WIN, op het “openbare” Internet, gaat het voordeel van Tag Switching verloren, hoewel ook daar het Gewest een grote bandbreedte belooft. Dat is belangrijk, aangezien het WIN ook toegangsleverancier voor het Internet zal zijn.

Tag Switching opent bovendien de deur voor telefonie en multimediaprojecten. Op het Internet wordt de telefonie gehandicapt door de ongelijke prestaties, die de conversaties verhakkelen. Tag Switching zal dat probleem oplossen door de centrale router als telefooncentrale te gebruiken.

Om het potentiële publiek te vergroten, zal het WIN een groot aantal toegangspunten openen. Het zal bijvoorbeeld aanwezig zijn in Brussel – daar bevinden zich onder meer bepaalde besturen van het Waalse Gewest, zoals het AWEX (Buitenlandse Handel). Van Brussel naar de negentien gemeenten is maar een stap. Met Codenet, een netwerk van Tractebel, is een akkoord gesloten voor de uitwisseling van kilometers glasvezel. Er komen ook toegangspunten in Vlaanderen. “We moeten de logica van de uitwisselingen tussen de gebruikers volgen, wat betekent dat we in het noorden van het land aanwezig moeten zijn,” verklaart François Bodart. Hetzelfde geldt voor de aangrenzende zones van de buurlanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg).

Voor de toegang tot WIN wil Belgacom ADSL ( Asymmetric Digital Subscriber Line) gebruiken, een techniek die een snelle toegang mogelijk maakt over gewone telefoonlijnen. Het Gewest verwacht dat in november eerstkomend de eerste ASDL-aansluitingen in Luik en Namen een feit zullen zijn. WIN rekent op 100.000 gebruikers tegen 2002.

RVA

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content