Wie reviseert de bedrijfsrevisor?

Eric Pompen Eric Pompen is redacteur van Moneytalk

Behoorlijk bestuur, het is een nobel doel om na te streven. Maar binnen de Hoge Raad voor Economische Beroepen komen de sociale partners maar niet tot een gemeenschappelijk advies over een behoorlijk wetsontwerp.

Over het voorstel om een afkoelingsperiode door te voeren bestaat wél grote eensgezindheid. Iedereen is het ermee eens dat de wettelijke jaarrekeningcontroleur tot twee jaar na het beëindigen van zijn mandaat geen leidinggevende functie in de betrokken of aanverwante onderneming mag vervullen.

Het knelpunt ligt bij de onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor. De regering stelt een strikte scheiding van activiteiten voor. Ze wil dat de wettelijke jaarrekeningcontroleur en zijn partners binnen dezelfde auditfirma geen enkele andere dienst aan de betrokken vennootschap of aanverwante ondernemingen verleent. De vakbonden steunen dit standpunt van de meerderheid.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) wacht liever af. “Internationale organisaties doen een gelijkaardige denkoefening. We willen wachten op de besluiten van onze handelspartners,” zegt gedelegeerd bestuurder Kris Peeters. “Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat twee op de drie bedrijven ook bijkomend advies aan hun revisor vragen. Als zij verplicht zouden worden om een beroep te doen op andere consultants, die de onderneming minder goed kennen, betekent dat ontegensprekelijk een kostenverhoging. Wij stellen voor om de bedrijfsrevisor te verplichten in zijn verslag te melden welke nevenactiviteiten hij voor de gecontroleerde onderneming uitoefent. Zo heeft de markt een klare kijk op de zaken.”

Paul De Grauwe ( VLD), voorzitter van de werkgroep die het wetsontwerp rond behoorlijk bestuur heeft opgesteld, verwerpt het kortetermijndenken van Unizo. “Op dit ogenblik bestaat een dergelijke verplichting al voor het opstellen van het jaarverslag. Bovendien hebben ook KMO’s er alle belang bij dat belangenconflicten vermeden worden,” dixit de KU Leuven-professor. “Vandaag bepalen alle stakeholders – inclusief werknemers, leveranciers, consumenten, leefomgeving – het succes van een onderneming. Tenslotte zijn onze maatregelen verbonden aan de invoering van werknemersparticipatie. Zo’n systeem zal nooit kunnen werken als het personeel geen juist zicht krijgt in de boekhouding van het bedrijf.”

Eric Pompen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content