WIE NAM DEEL AAN DE ENQUÊTE?

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 585 ondernemers, CEO’s en topkaderleden. 30 procent van hen leidt een eenmanszaak, 41,9 procent telt minder dan 10 personeelsleden. Ze zijn afkomstig uit de meest uiteenlopende sectoren, met een sterke aanwezigheid van de bouw (14 %), diensten (13,5 %), de kleinhandel (11 %) en vrije beroepen (10 %).

Karel Van Eetvelt (Unizo) ‘LASTENDALING FINANCIEREN DOOR MINDER UIT TE GEVEN’

“Ik leer uit deze enquête vooral dat een lastenverlaging absoluut noodzakelijk is om onze ondernemingen weer concurrentiëler te maken. De ondernemers vinden een verlaging van de werkgeversbijdragen ook belangrijker dan een verlaging van de personen- of vennootschapsbelasting”, stelt Unizo-topman Karel Van Eetvelt vast. “Laat dat een duidelijke boodschap zijn voor de regeringsonderhandelingen.”

“De ondernemers vinden ook terecht dat een daling van de werkgeversbijdragen vooral gefinancierd moet worden door te besparen op de overheidsuitgaven. In het Unizo-model voor een lastenverlaging van 7 miljard zit geen enkele lastenverhoging, wel besparingen op de overheid en sociale zekerheid, naast terugverdieneffecten. Dat moet het uitgangspunt van de operatie zijn. Wij passen voor een vestzak-broekzakoperatie waarbij de lastenverlaging wordt betaald door een verhoging van de fiscaliteit.”

Karel Van Eetvelt wil dat de verschillende overheden de komende jaren een coherente strategie afspreken om het overheidsbeslag van 54 procent omlaag te halen. Van Eetvelt: “Over de techniek zelf spreek ik mij niet uit. Allicht is een stijging van de uitgaven voor sommige begrotingsposten te verantwoorden, zoals investeringen in infrastructuur. Andere uitgaven, zoals die voor tijdskrediet, kan men drastisch terugdringen. Zulke keuzes behoren tot de essentie van de politiek.”

Jo Libeer (Voka) ‘LOONKOSTEN KUNNEN OMLAAG ALS OVERHEID GOEDKOPER WORDT’

Jo Libeer stelt vast dat de resultaten van de Trends-poll gelijklopen met de visie van de Vlaamse werkgeversvereniging Voka: “Bedrijfsleiders begrijpen goed dat de hoge loonkosten investeringen en jobs kosten. Precies daarom vraagt Voka een lineaire verlaging van de werkgeversbijdragen met 9 miljard euro.”

“Maar de loonkosten kunnen pas omlaag als ook de overheid goedkoper wordt. Vandaag spendeert de overheid meer dan de helft van het bbp; de grens is bereikt. Temeer omdat we te weinig waar voor ons belastinggeld krijgen, in vergelijking met andere Europese landen. Wij vinden dat de uitgaven maximaal nog met 1 procent mogen stijgen, tot 210 miljard euro. Voor sommige uitgaven betekent dat een nominale stop, terwijl andere uitgaven licht omhoog kunnen gaan. Het overheidsbeslag zal dan dalen tot 48 procent van het bbp, in lijn met de rest van Europa.”

“Zoals de bedrijfsleiders in de enquête aangeven, kan van extra belastingen geen sprake zijn. De heffingen op arbeid, consumptie of kapitaal behoren nu al tot de wereldtop.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content