Wie is wie?

Willy Van Damme medewerker Trends

U kent hun namen nog wel: Thyl Gheyselinck, Maurits De Prins, Marc De Schutter… Louche types, zeggen sommigen. Erin geluisd, zeggen anderen. Vooral zijzelf. Vandaag staan ze, samen met zeven anderen, in het dubbelproces rond Superclub en Kempense Steenkoolmijnen in de beklaagdenbank. Als u een béétje de berichtgeving wilt volgen, houd dan deze ‘Wie Was Wie?’ bij de hand.

Tien verdachten moeten zich in de zaak rond de ter ziele gegane videoketen Superclub en Kempense Steenkoolmijnen voor de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden. De inleidende debatten zijn gepland voor vandaag, 14 september. De eigenlijke rechtszitting zal lopen van 16 tot 27 november.

Thyl Gheyselinck

Activiteit toen:

Gheyselinck werd door toenmalig premier Wilfried Martens ( CVP) op 28 juli 1986 weggehaald bij Shell Portugal om op te treden als regeringsadviseur voor de reconversie en sluiting van de Limburgse mijnen. Hij werd op 1 januari 1987 benoemd tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Kempense Steenkoolmijnen ( KS) en op 4 december 1991 tot ontslag gedwongen.

Beschuldigd van:

1. Oplichting en misbruik van vertrouwen wegens het kopen, zonder mandaat van zijn raad van bestuur, van 900.000 aandelen in Superclub van Superclub-oprichter Maurits De Prins. Hij legde 1,35 miljard frank reconversiegeld neer voor die participatie. Daarbij liet hij, zo luidt de beschuldiging, de notulen van de bestuursraad vervalsen.

2. De aankoop van een belang van 55% in het bouwbedrijf Pieters-De Gelder voor 684 miljoen frank. Het waarderingsverslag over het bedrijf zou in zijn opdracht zijn vervalst zodat KS te veel betaalde.

Activiteit nu:

Werkte na KS als adviseur in Tsjechoslowakije en Polen aan de herstructurering van de steenkoolmijnen. Verblijft tegenwoordig in de Algarve in Portugal.

Peter Kluft

Activiteit toen:

Kluft was de opvolger van Thyl Gheyselinck bij KS. Hij trad in november 1991 als interimaris in dienst van KS en werd in februari 1992 gedelegeerd bestuurder. Na de interpellaties van CVP-senator Johan Weyts, die leidden tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de besteding van de KS-gelden, werd hij in april 1993 tot ontslag gedwongen.

Beschuldigd van:

1. Verduistering van 30 miljoen frank uit de kas van KS, een bedrag dat werd doorgesluisd naar KS-dochter Pears Plastic.

2. Oplichting door KS 174 miljoen frank te veel te laten betalen voor Hob Units, gespecialiseerd in containers.

3. Verduistering van een bedrag van 2,4 miljoen frank dat via zwarte premies aan de mijnopzichters werden betaald.

4. Verduistering van een bedrag van 12 miljoen frank dat die hij als ‘woonstvergoeding’ aan negen kaderleden van KS uitbetaalde.

Activiteit nu:

Bestuurder van het textielbedrijf Sogilo uit Zele, van De Clippel Anne & Catherine (een bedrijf van zijn echtgenote), en van de managementvennootschap Rados.

Gerard Van Acker

Activiteit toen:

Gerard Van Acker was ondervoorzitter van KS en directeur-generaal van de Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ( GIMV). Hij nam op 24 februari 1994 ontslag als bestuurder bij KS.

Beschuldigd van:

Oplichting en misbruik van vertrouwen bij de aankoop van de aandelen van Superclub en Pieters-De Gelder (zie ook: Thyl Gheyselinck) voor een gezamenlijk bedrag van ongeveer 2 miljard frank – gemeenschapsgeld dat eigenlijk voor de reconversie van de Limburg was bestemd.

Activiteit nu:

Nog steeds directeur-generaal van de GIMV, ondanks zijn gerechtelijke problemen. Hij is bovendien bestuurder in negentien vennootschappen, waaronder Lernout & Hauspie, P&V Verzekeringen, Barco, Telenet en Vlerick Leuven Gent Management School.

Dominique Robeyns

Activiteit toen:

Financieel directeur van KS.

Beschuldigd van:

Verduistering van 2,4 miljoen frank aan zwarte premies die aan 35 mijnopzichters werden betaald.

Activiteit nu:

Zaakvoerder van Q K Economics en gedelegeerd bestuurder van Belgian Thermal Insulation.

Eric Beliën

Activiteit toen:

Directielid van KS.

Beschuldigd van:

Verduistering van 125.000 frank die via zwarte premies aan zes personeelsleden werden gegeven.

Activiteit nu:

Personeelschef bij de Limburgse intercommunale Interelectra.

Jos Van den Broeck

Activiteit toen:

Personeelsdirecteur bij KS.

Beschuldigd van:

Verduistering van 2,4 miljoen frank aan zwarte premies die aan 35 mijnopzichters werden betaald (zie: Dominique Robeyns).

Activiteit nu:

Op brugpensioen.

Maurits De Prins

Activiteit toen:

Stichter en gedelegeerd bestuurder van de videoverhuurketen Superclub.

Beschuldigd van:

1. Misbruik van vertrouwen en oplichting bij de verkoop van zijn 900.000 aandelen in Superclub aan KS.

2. Valsheid in geschrifte door het laten uitbrengen van een vals bod op 450.000 van die aandelen via Marc De Schutter (zie verder).

3. Valsheid in geschrifte wegens het doorgeven van foute informatie over Superclub en zijn eigen vennootschap EMB Designs Ltd aan de revisoren van Superclub.

4. Vervalsing van de Superclub-jaarrekeningen voor het boekjaar dat eindigde op 31 januari 1990.

5. Vervalsing van het prospectus dat werd uitgegeven naar aanleiding van een aandelenruil van zijn videobedrijf Superclub. Hij zou daarin ook hebben gelogen over de aandeelhoudersstructuur en de heroriëntering van de activiteiten van het bedrijf.

Activiteit nu:

Leeft sinds het Superclub-debacle teruggetrokken (officieel heeft hij geen woonplaats, maar hij verblijft veel in Temse).

De Prins beheert vastgoed in het Amerikaanse Dallas via Pyramid Invest USA Incorporated en Bent Tree Green Office Building. Voor zover bekend, was hij het laatst actief in de postbusvennootschap Solupro, een dochter van het Ierse Trustinvest Ltd en kleindochter van het Luxemburgse Solva, beide nepbedrijven beheerd door de auditfirma Ernst & Young. Zijn echtgenote is bestuurder van Immo De Berg.

Charles Cool

Activiteit toen:

Hielp bij notaris Baudoin Cols de akten van Superclub verlijden. Charles Cool werd in 1988 benoemd als bestuurder, bestuurssecretaris en bedrijfsjurist van Superclub. Hij was onder meer de architect van de ondoorzichtige buitenlandse structuur van het bedrijf.

Beschuldigd van:

1. Oplichting en misbruik van vertrouwen bij de verkoop van 900.000 Superclub-aandelen aan KS.

2. Valse verklaringen tegenover de revisoren van Superclub in verband met EMB Designs Ltd (een andere vennootschap van De Prins).

3. Vervalsing van de Superclub-jaarrekening die werd afgesloten op 31 januari 1990.

4. Vervalsing van het prospectus over de aandelenruil van Superclub.

Activiteit nu:

Na het Superclub-debacle verhuisde Cool eerst naar Monaco – waar hij docent was – en daarna naar Costa Rica. Volgens zijn advocaat omdat zijn echtgenote daar als verpleegster werk vond en het gezin zonder ander inkomen zit.

Na enkele jaren van ruzie met De Prins is Cool met hem gaan samenwerken in de processen die minderheidsaandeelhouders van Superclub tegen Philips hebben aangespannen.

Marc De Schutter

Activiteit toen:

Persoonlijke vriend van De Prins en aandeelhouder van Superclub. Na de verkoop van zijn aandelen runde De Schutter met zijn vriend Jan Maes, de financieel directeur van Superclub, het Mechelse facilitaire tv- en videobedrijf Lavithas.

Beschuldigd van:

Het uitbrengen van een vals bod – op vraag van De Prins – op 450.000 van de aandelen die KS van De Prins had gekocht.

Activiteit nu:

Beheerder van Port Napoléon, een omvangrijke jachthaven nabij Marseille die eigendom is van onder meer de Zeeuws-Vlaamse pornokoning Gerard Kok.

Jaap van Weezendonk

Activiteit toen:

Financieel directeur van Philips België en de man die Superclub in 1991 namens Philips overnam van De Prins. Nam om nog onduidelijke redenen in maart 1992 ontslag bij Philips.

Beschuldigd van:

Het geven van foute informatie in het prospectus over de aandeelhoudersstructuur en de heroriëntering van Superclub.

Activiteit nu:

Sinds een jaar opnieuw bij Philips aan de slag, ditmaal als adviseur. Hij was een tijdje actief als interim-manager.

Worden de raadsels opgelost?

Door de verkoop van de Superclub-aandelen aan KS wordt dit een dubbelproces en zal het in Hasselt in plaats van Antwerpen worden gevoerd.

Het KS-luik is het proces van een CVP-vertrouweling (Gheyselinck), geflankeerd door een SP’er (Van Acker), die een volmacht kreeg om financier en ondernemer te spelen. Waarbij Thyl Gheyselink op arrogante wijze zelfs agenten van het Hoog Comité van Toezicht de deur wees zonder hun vragen te willen beantwoorden.

De vraag is of we nu eindelijk zullen weten waarom Thyl Gheyselinck en Gerard Van Acker in oktober 1989 aan hun raad van bestuur plots voorstelden om te investeren in Superclub en Pieters-De Gelder. Die beslissing had in de verste verte niets met reconversie te maken. Mischien wordt tijdens dit proces ook het verband tussen deze aankopen duidelijk. En wie weet krijgen we een betere kijk op de rol die figuren zoals Bernard Martens (in die tijd gedelegeerd bestuurder van de Limburgse InvesteringsMaatschappij), Roger Malevé (toentertijd bestuurder van KS) en CVP-politicus Leo Delcroix hebben gespeeld.

In het Superclub-luik ziet het er voor Jaap van Weezendonk nu stukken beter uit dan toen hij in januari 1999 door de raadkamer werd verwezen. De burgerlijke gedingen die tegen hem en Philips zijn aangespannen, eindigden steeds op een nederlaag voor de (mede door De Prins geïnspireerde) aanklachten van Euroventures, een minderheidsaandeelhouder van Superclub, en een serie kleinere aandeelhouders. Volgens het hof van beroep kon hem en Philips geen enkele wetsovertreding ten laste worden gelegd. De kans op vrijspraak is dus reëel.

Vermoedelijk zullen de advocaten van De Prins alle schuld bij Philips leggen en zullen ze de gerechtelijke expert en revisor Roland Paemeleire, die de jaarrekeningen en financiële transacties bij Superclub analyseerde, incompetentie en vooringenomendheid aanwrijven. En vanzelfsprekend zullen een serie juridisch-technische bezwaren zoals verjaring en de lange duur van het onderzoek als argument worden bovengehaald.

Onduidelijk is wat Charles Cool en Marc De Schutter zullen doen. Blijft De Schutter ruzie maken met De Prins? Blijft Cool De Prins steunen? Een andere vraag is of we ook hier meer klaarheid zullen krijgen over de rol van mensen die niet rechtstreeks bij dit proces zijn betrokken, zoals Jan Maes, toentertijd financieel directeur van Superclub, of gewezen voorzitter van de Kredietbank en bestuurder van Superclub Eddy Wauters, de revisoren van Superclub, de toenmalige Kredietbank en zelfs de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Zowel De Prins, Cool als De Schutter zijn al als verdachte voor de raadkamer verschenen in enkele andere strafzaken. Hun gerechtelijke rekening dreigt dan ook zwaar uit te vallen.

willy van damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content