WERELDBANKIER

Op 6 juni houdt de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) voor het bedrijfsleven een informatiedag over samenwerkingsmogelijkheden met de Wereldbank. De bank heeft sinds kort een kantoor in Brussel. Van daaruit verzorgt de Nederlandse diplomaat Marco Hennis (41j.) de betrekkingen met de Benelux. Dat is uitzonderlijk, want de overige Europese landen blijven voor hun bilaterale contacten aangewezen op de WB-vertegenwoordiging in Parijs.

“Het is een praktische oplossing,” zegt Hennis. “Ik sta nu middenin mijn werkterrein : dat bestrijkt een breed maatschappelijk vlak, gaande van contacten met de bevoegde ministeries, ontwikkelingsorganisaties (ngo’s), de academische wereld, de media en de ondernemingen in de drie respectieve landen. Voor de bedrijven kan dat een bemiddelende rol zijn. Al worden ondernemingen doorgaans over onze activiteiten ingelicht via hun beroepsorganisaties of de nationale ministeries en diensten, zoals de BDBH en Abos, waarmee ik dan wel meer directe contacten heb.”

De Benelux-afdeling huist in de onlangs geopende Wereldbank-antenne bij de Europese Commissie. “Hoofd van het Wereldbank-kantoor bij de EU is de Griek Spiros Voyadzis. Mijn rechtstreekse lijn met de Wereldbank blijft echter Parijs.” De betiteling “Pr-man van de Wereldbank” wijst Hennis van de hand. “Dat is een te kale omschrijving. Wij doen niet aan lobbying, maar stellen economische analyses ter beschikking, coördineren het beleid op de verschillende niveaus tussen de Wereldbank en de Benelux-landen. Je kan de Wereldbank afdoen als een bureaucratie, maar het is een organisatie die in een aantal opzichten toch buitengewoon professioneel functioneert en in tegenstelling tot wat men vaak denkt zeer flexibel kan zijn.”

Marco Hennis is van opleiding sociaal psycholoog (Leiden). Hij woont nu in Tervuren, “zonder zich in te graven in het technocratenghetto.” In de voorbije 15 jaar was hij op post in verschillende landen van Azië en Europa. Na één jaar gedetacheerd te zijn bij de Wereldbank in Parijs, heeft hij nog twee jaar voor de boeg in Brussel. “Per jaar genereert de Wereldbank zo’n 22,5 miljard dollar aan projecten. Daar zijn ook opportuniteiten bij voor het kleine en middelgrote bedrijf,” stelt Hennis. “De voorbije jaren is er een enorme toename geweest van de particuliere kapitaalstromen in de wereld. De globalisering van de economie betekent voor het bedrijfsleven dat er nieuwe kansen openvallen in de opkomende markten.” Hij verwijst naar het vernieuwde dynamisme van de bank onder de nieuwe voorzitter James Wolfensohn, “een man met ruime ervaring in de commerciële bankwereld en een grote betrokkenheid bij ontwikkelingslanden.” Hennis voelt een nieuwe wind waaien : “Zoals in de bilaterale samenwerking, heeft ook de Wereldbank een bezinningsperiode achter de rug en haar beleid bijgesteld.”

MARCO HENNIS (WERELDBANK-BENELUX) Globalisering schept nieuwe kansen voor bedrijven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content