“We willen een onafhankelijke audit”

Syndicalistische golfmiljonairs brengen de Europese Tour in het nauw.

Tijdens het winterreces vergaderde de Europese Tour. Om een antwoord te formuleren op de vraag van de spelers, die een externe audit van de organisatie eisen. Het antwoord was positief, op voorwaarde dat de doorlichting gebeurt door een onafhankelijke onderneming, gekozen door de mensen van de Tour, en niet door de accountants van de spelers.

De vraag naar een audit werd voor het eerst gesteld door Nick Faldo en Jose-Maria Olazabal, die daarbij snel steun kregen van Seve Ballesteros en Bernhard Langer. Omdat die ook wel eens wilden weten hoe hun Europese werkgever de rekening maakt.

De European Tour is uitgegroeid tot een gigantische onderneming die verleden jaar niet minder dan 43 miljoen pond sterling aan prijzengeld verdeelde. Het omzetcijfer van de Tour bedraagt volgens recente schattingen zo’n 60 miljoen pond.

In mei moeten de eerste conclusies van de audit op tafel liggen. Ken Schofield, directeur van de European Tour, onderstreepte nog maar eens dat het wantrouwen van de spelers hem diep heeft ontgoocheld. Waarna hij opnieuw uitsloot dat de spelers in de toekomst op geregelde tijdstippen de rekeningen zouden kunnen controleren. Volgens Schofield omdat zulks de televisiecontracten in gevaar zou kunnen brengen.

Dat dit argument de spelers niet kan overtuigen, is begrijpelijk: alle contracten tussen organisatoren en televisiestations behoren tot het openbare domein. Maar Schofield was niet van z’n stuk te brengen, en toverde nog een ander argument uit z’n Britse hoed: “Het Britse handelsrecht verbiedt een onbeperkte toegang tot de rekeningen van een bedrijf.” Van de dertien directeurs die in de Tour actief zijn, is er maar één niet-Brit bij. Dat kan tellen, of course.

De London Times uitte intussen z’n verbazing over het feit dat de cel European Tour Productions een winst van amper 46.000 pond declareerde, terwijl de televisierechten voor meer dan 16 miljoen pond verkocht zouden zijn. Komt daar nog eens bij dat de Tour een lening van 20.000 pond heeft toegekend aan een van de werknemers.

“Het is allemaal veel te wazig”, liet Olazabal zich ontvallen. “Wij eisen meer duidelijkheid, we willen de details kennen. Ook wat de pensioenen betreft, willen we van onze Tour dezelfde behandeling als de Amerikaanse profspelers.”

“Sommige spelers draaien 25 jaar lang mee in de Tour en hebben na afloop van hun carrière geen bal”, zei Faldo. “We zitten nu eindelijk op het goede spoor, maar we voeren deze strijd dan ook al acht jaar.”

JOHN BAETE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content