“We moeten elke maand op handelsmissie naar China”

Herman Daems, Trends-minister

van Begroting en Financiën.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be

eXtra informatie op www.trends.be

De functies van de leden van het zakenkabinet.

23 DECEMBER 2004

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) stelt zijn beleidsnota voor. Hij pleit voor gelijke kansen in het onderwijs en wil het technisch, beroeps- en deeltijds onderwijs opwaarderen.

Hugo Vandamme. “Het is schitterend dat de minister het technisch onderwijs op alle niveaus wil opwaarderen. Begin december is wel gebleken dat Vlaamse kinderen wereldwijd de besten zijn in wiskunde, maar daar hoort een kanttekening bij. De slimste mensen raken niet altijd het verst. Waarmee ik wil zeggen dat kennis moet worden omgezet in daden vooraleer je van wijsheid kan profiteren. En daar loopt het vaak nog mis in dit land. We hebben te weinig ondernemers, te weinig uitvinders, te weinig mensen die belangrijke maatschappelijke omwentelingen veroorzaken.

“Net als de minister pleit ik ervoor om de manier van lesgeven te veranderen. In plaats van eerst de theorie omstandig te doceren en dan naar mogelijke toepassingen te kijken, zou de lesgever bij de dagelijkse toepassingen moeten starten. Je neemt bijvoorbeeld een fotocamera, je legt de werking van een lens uit, je leert de technieken aan en je eindigt met de wiskundige formules erachter. Die manier van lesgeven sluit veel beter aan bij de leefwereld van de studenten en zal sneller hun interesse opwekken.”

27 DECEMBER 2004

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) reageert negatief op het voorstel van minister Vandenbroucke om de studieduur van een aantal opleidingen te verlengen. Maar de Vlaamse wetenschapsstudenten vinden een verlenging van de opleiding wetenschappen wel nuttig.

Vandamme. “Ik begrijp de wens van sommige universiteiten en hogescholen om de studieduur te verlengen. Er is immers zo veel informatie aan te leren en de tijd is beperkt. Toch ben ik geen voorstander van extra studiejaren. Soms zijn jongeren al wat studiemoe en zullen extra jaren hen misschien nog meer afschrikken. De langst durende studierichtingen kunnen dan het minst aantrekkelijk worden in hun ogen en niet meer gekozen worden. Ik zou de basisopleiding zo kort mogelijk houden. Alle informatie meegeven aan de studenten is toch onmogelijk. Je kan niet alles leren in vier of vijf jaar. Ik geloof in levenslang studeren en pleit dus voor zoveel mogelijk bijkomende opleidingen die tijdens de carrière gevolgd kunnen worden.”

5 JANUARI 2005

Hugo Vandamme rondt een bezoek af bij Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne). De Belgische secretaris-generaal Philippe de Buck geeft Vandamme een interessant rapport mee over Europa, Amerika en Japan.

Vandamme. “Het rapport bevat een aantal statistieken die voor ons duidelijke knipperlichten bevatten. Zo lees ik dat in België van de honderd mensen die in 2003 aan de slag waren, er vier ondernemer waren. Het gemiddelde voor Europa was vijf en slechts drie landen presteerden slechter dan België. Amerika behaalde een score van twaalf. We moeten duidelijk maatregelen nemen om aan te sluiten bij de VS. Het onderwijs hervormen is niet voldoende. We moeten in België de drempels verlagen om een onderneming op te starten en uit te bouwen. Dat is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse en federale regering. Waarom voorziet de regering niet in een speciaal statuut voor startende ondernemingen? Ze zouden dan minder sociale lasten moeten betalen en bijvoorbeeld goedkopere ontslagregelingen mogen uitwerken.

“Ook in het aantal gemiddelde werk-uren per jaar lopen we achter op de VS. Europeanen werkten in 2002 ongeveer 1600 uren, Japanners en Amerikanen 1800. Belgen klopten er ongeveer 1550 dat jaar. Onze achterstand is gedeeltelijk te verklaren door het grote aantal verlofdagen dat we hebben. Het is een verschil dat we moeten wegwerken.

“De laatste statistiek die mij opviel, gaat over het export- en importbeleid van de drie regio’s. De cijfers tonen duidelijk aan dat Japan en Amerika veel actiever handeldrijven met China dan Europa doet. We moeten ervoor zorgen dat we ook op dit vlak niet achterblijven. Het is misschien nogal anekdotisch verwoord, maar organiseer voor mijn part elke maand een handelsmissie naar China zoals die eind vorig jaar is doorgegaan. Beperk de ballast en de onnodige kosten, maar leer onze ondernemers China kennen. En omgekeerd.”

A.G.

“Europeanen werkten in 2002 ongeveer 1600 uren, Japanners en Amerikanen 1800. Belgen klopten er ongeveer 1550.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content