VOOR OF TEGEN HET ZILVERFONDS?

Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

Zoeken naar betrouwbare cijfers.

Verschillende studies laten er geen twijfel over bestaan: de budgettaire kosten van de vergrijzing zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen. De meeste onderzoeken zien voor 2030 tussen 2% en 4% van het bruto binnenlands product (BBP) aan bijkomende uitgaven. In schril contrast daarmee staat een recent werkstuk van de Université Libre de Bruxelles ( ULB), die de totale kosten van de vergrijzing met maar liefst 12% ziet toenemen. Grote verschillen toch. “Het hangt er natuurlijk van af welke parameters je in beschouwing neemt,” legt Jan Van Doren, adjunct-directeur van de VEV-studiedienst, uit. “Neem bijvoorbeeld de studie van het Federaal Planbureau. Het Planbureau poneert dat het pensioenprobleem de komende jaren beheersbaar blijft, met een kostentoename van 2,6% van het BBP.”

Volgens het VEV steunt het Planbureau op een aantal wankele hypothesen. Zo houdt het rekening met besparingen in de werkloosheidsuitkeringen, terwijl die amper zullen dalen. Van Doren: “De werkloosheidsuitkering wordt steeds meer gebruikt bij loopbaanonderbrekingen en loonsubsidies. Buiten het strikte kader van de werkloosheidsverzekering dus.”

Minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke (SP) geeft toe dat het compenserende effect van besparingen in andere takken van de sociale zekerheid in sommige studies wordt overdreven: “De besparingen kunnen de toenemende kosten ten gevolge van de vergrijzing gedeeltelijk financieren, maar niet volledig. Veel belangrijker is de afbouw van de schuld. Alle simulaties tonen aan dat schuldafbouw het goede antwoord is, maar dat er een probleem van timing is. De eerstkomende tien jaar is er budgettaire ruimte, zonder dat de vergrijzing veel extra zal kosten. Na 2010 wordt de marge kleiner, maar nemen de vergrijzingskosten sterk toe. Het komt er dus op aan om voor 2010 een deel van de marges opzij te zetten.” Precies daarom heeft de regering het Zilverfonds voorgesteld. Daarmee wordt de garantie gegeven dat de vruchten van de bijkomende discipline later worden ingezet om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

De Vlaamse werkgeversorganisatie is niet onder de indruk van de budgettaire ruimte die zou vrijkomen door een daling van de overheidsschuld: “De federale regering is momenteel eerder geneigd om uit te geven dan om reserves aan te leggen. Dat het Zilverfonds er komt dankzij extra budgettaire marge is evenzeer een fout. Dat fonds is eigenlijk een mooiere benaming voor het verder afbouwen van de openbare schuld.”

Alain Mouton

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content