Vlaanderen raakt gerecycleerd afval niet kwijt

Na de melk- en boterbergen zit Vlaanderen met compost-, glas- en puinbergen. De milieu-bedrijven en afvalinter-communales bezinnen zich over de toekomst van ons afval.

Vandaag, 28 april, buigen de federatie van milieubedrijven (Febem) en de koepel van afvalintercommunales (Interafval) zich over de toekomst van selectieve inzameling in Vlaanderen. Sinds de ophefmakende uitspraak van Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) – “misschien kan al ons huisvuil opnieuw in één zak” – laait de discussie over het afvalbeleid fel op.

Werner Annaert, algemeen directeur van Febem: “Vlaanderen is de wereldkampioen in het sorteren van afval dankzij de spontane medewerking van burgers en bedrijven. Door selectieve inzameling publiekelijk in vraag te stellen, verlies je het vertrouwen van de bevolking. Zo dreig je een competitief voordeel te verliezen. Maar het is goed dat de regering nadenkt over de toekomst en verschillende scenario’s bestudeert.”

Er duiken namelijk problemen op voor de afzet van de gerecycleerde materialen. An-naert: “De Vlaamse markt is te klein voor het volume van secundaire grondstoffen dat onze milieubedrijven jaarlijks produceren. Vooral de glassector kampt met een groot overschot, omdat we in eigen regio geen glazen flessen meer maken. Bovendien legt de overheid te veel administratieve lasten op aan de afvalverwerkende ondernemingen. Voor het gebruik van puingranulaten of gronden in wegeniswerken moet je bijvoorbeeld niet alleen over een milieuvergunning beschikken, maar ook over een attest van Openbare Werken.”

Daarom pleit Febem voor een sterke vermindering van alle verplichtingen. Annaert: “Nu stigmatiseert de wetgever het gebruik van gerecycleerde materialen door er de term ‘afval’ op te plakken, terwijl het toch louter om schone grondstoffen gaat. De overheid zou beter het voorbeeld geven en het gebruik van secundaire grondstoffen in openbare aanbestedingen promoten.”

Ook dringt de beroepsfederatie aan op ondersteunende maatregelen van de regering. Annaert: “Ze kan bijvoorbeeld een minimumgebruik van gerecycleerde korrels opleggen aan de producenten van plastic flessen. Bovendien ontbreken er statistieken over de export van gerecycleerde materialen. Ten slotte raken de voorbehandelingsinstallaties – behalve IOK in Geel – maar niet van de grond wegens een gebrek aan regeringsinitiatieven.”

E.P.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content