Verschil loonbeslag en loonoverdracht

Onbetaald onderhoudsgeld, schulden, achterstallige belastingen: sinds het begin van de crisis is het aantal loonbeslagen en loonoverdrachten fors toegenomen. Wat is het verschil?

Een werkgever die in kennis wordt gesteld van een loonbeslag of loonoverdracht moet er zich bewust van zijn dat hij bepaalde verplichtingen heeft. Komt hij die niet na, dan kan hij ‘eenvoudig schuldenaar’ worden verklaard van de schulden van zijn werknemer. Let wel: de verplichtingen die voortvloeien uit loonbeslag en uit loonoverdracht zijn niet dezelfde.

Bij loonbeslag beschikt de schuldeiser over een uitvoerbare titel (bijvoorbeeld een vonnis) die hem toelaat om het beslag uit te voeren. De akte van beslag moet worden betekend per deurwaardersexploot. Bij beslag ten voordele van de fiscus of de btw mag die akte evenwel per aangetekende brief aan de werkgever worden verstuurd. Vanaf het beslag heeft hij vijftien kalenderdagen de tijd om aan de gerechtsdeurwaarder een ‘verklaring van derde-beslagene’ over te maken. In die verklaring vermeldt de werkgever het bedrag van het loon dat hij maandelijks aan de werknemer betaalt en ook de datum en de wijze van betaling. Hij stelt ook een overzicht op van de loonbeslagen of loonoverdrachten die al voor deze werknemer werden betekend en voegt de bewijsstukken die in zijn bezit zijn bij de verklaring. De verklaring van derde-beslagene moet aangetekend worden verzonden naar de gerechtsdeurwaarder én naar de werknemer. Tot slot stort de werkgever, ten vroegste twee dagen na het verstrijken van de zogenaamde ’termijn van verzet’, de ingehouden bedragen aan de beslagleggende schuldeiser.

In geval van loonoverdracht beschikt de schuldeiser daarentegen over een schriftelijke overeenkomst, waarin de werknemer ermee instemt dat een deel van zijn loon aan de schuldeiser wordt overgedragen. De werkgever ontvangt dan per aangetekende brief een afschrift van de brief waarin de schuldeiser de werknemer op de hoogte brengt van zijn voornemen om de loonoverdracht uit te voeren bij zijn werkgever. Ten vroegste tien dagen na die eerste aangetekende brief ontvangt de werkgever een tweede aangetekende brief waarin de schuld- eiser hem een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht bezorgt en hem verzoekt de overdracht uit te voeren. Let wel: die procedure is niet van toepassing bij een overdracht op basis van een authentieke akte: in dat geval is slechts één enkele betekening vereist.

Vervolgens moet de werkgever nagaan of de volgende procedure wel werd nageleefd: de schuldeiser betekent aan de werknemer zijn voornemen om de overdracht uit te voeren. De schuldeiser verzendt een afschrift van die intentiebrief naar de werkgever. De schuldeiser verzendt een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht naar de werkgever.

Donatienne Knipping

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content