Veel meer dan grondstoffen

Brazilië wordt vaak bestempeld als een grondstoffenbeurs, maar de echte drijvende kracht van zijn economie is de lokale consumptie.

Als we het over opkomende markten hebben, dan denken we spontaan aan China en India en vergeten we bijna dat er ook nog andere interessante opkomende landen bestaan. Eén daarvan is ongetwijfeld Brazilië. Dat land verschilt weliswaar enorm van India en China, maar beschikt over even fantastische troeven.

Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat Brazilië de tiende grootste economie ter wereld is, met een bbp (bruto binnenlands product) van 1600 miljard USD, wat neerkomt op 36 % van het totale bbp van Latijns-Amerika. Het land heeft een bevolking van 189 miljoen inwoners, die flink wat verbruiken: het bbp berust voor 60,6 % op de lokale consumptie, terwijl de export slechts goed is voor 10,5 % van het bbp. In tegenstelling tot wat we in eerste instantie zouden kunnen vermoeden, hangt de gezondheid van de Braziliaanse economie niet af van de export, maar wel van de kooplust van haar consumenten. Het is dan ook interessant dat de consumptie, die ongetwijfeld de motor is van de Braziliaanse economie, nog heel wat groeipotentieel heeft. De penetratie van internet in het land bedraagt bijvoorbeeld amper 28 % en slechts 16 % van de inwoners is eigenaar van een auto.

Toename volatiliteit

Het potentieel van de Braziliaanse economie is ervaren beleggers niet ontgaan. Sinds begin dit jaar heeft de MSCI-index gewijd aan Brazilië ( total return) een sprong van 108,4 % gemaakt. En het fonds JPMorgan Brazil Alpha Plus (in USD) is in die periode met 108,5 % gestegen. Het gevolg is dat de littekens van de crisis bijna zijn uitgewist. Op twee jaar tijd is het fonds van JPMorgan er met 3,5 % op achteruitgegaan, wat redelijk is gezien het zware weer dat Brazilië in 2008 heeft doorstaan. Is het na een dergelijke spectaculaire stijging niet hoog tijd om winst te nemen? En is het niet te laat om een positie in te nemen op de achtergebleven aandelen? Voor Sebastian Luparia, beheerder van het fonds JPMorgan Brazil Alpha Plus, moet de stijging van de Braziliaanse beurs niet worden beschouwd als een gewone heropleving. Volgens hem gaat het wel degelijk om een haussetrend, die nog enkele maanden kan aanhouden gezien het potentieel van deze sterk ontwikkelende economie.

De stijging van de Braziliaanse beurs berust op een aantal tastbare factoren. In de eerste plaats is de schuldgraad van de overheid en van de Braziliaanse consument zeer laag, waardoor de kredietcrisis weinig gevolgen op hen heeft gehad. Verder hebben de autoriteiten snel fiscale en monetaire maatregelen genomen om de effecten van de crisis in te perken, wat zeer goed gewerkt heeft, aangezien de Braziliaanse economie alleen maar een sterke vertraging heeft gekend en nooit in recessie is geraakt. Dankzij die maatregelen is de Braziliaanse economie op het goede spoor gebleven en heeft ze haar weg naar een nog sterkere groei kunnen voortzetten.

Op lange termijn biedt de Braziliaanse beurs ongetwijfeld potentieel, maar toch is het niet uitgesloten dat ze hier en daar nog enkele obstakels zal moeten overwinnen. “Op middellange termijn zal de volatiliteit toenemen. Brazilië organiseert namelijk nieuwe presidentsverkiezingen in 2010 en aangezien Lula, de huidige president, zich geen kandidaat zal stellen, is de continuïteit niet langer verzekerd. De onzekerheid rond die verkiezingen zou een impact kunnen hebben op de Bovespa-index. Dat doet echter niets af aan het groeipotentieel van de Beurs van São Paulo”, onderstreept Sebastian Luparia, die er niettemin op wijst dat Brazilië voor kortetermijnbeleggers geen wonderen zal kunnen verrichten.

2014 en 2016: sleuteljaren

Op middellange termijn kan Brazilië rekenen op twee grote evenementen om zijn economische groei een boost te geven: de Wereldbeker voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. “Op drie jaar tijd is de export verdrievoudigd, maar is de infrastructuur nog altijd identiek. De organisatie van de Wereldbeker en daarna de Olympische Spelen zal de overheid ertoe verplichten om er vaart achter te zetten. Wij vertrekken van nul, bijna alles moet nog gebouwd worden”, aldus de beheerder van het Braziliaanse fonds van JPMorgan. De regering zal niet de enige zijn die massaal zal investeren in de ontwikkeling van het land. Ook de privésector heeft een ambitieus investeringsprogramma uitgewerkt, vooral in de grondstoffensector. Petrobras heeft bijvoorbeeld een investeringsprogramma opgesteld van 174 miljard USD, gespreid over vijf jaar. De investeringen in de energiesector zouden een meezuigeffect kunnen hebben op de rest van de economie. “Door de ontwikkeling van de energiesector in Brazilië zullen er nieuwe havens moeten worden gebouwd en dat zal gepaard gaan met investeringen op het gebied van onderwijs, om over lokale arbeidskrachten te kunnen beschikken”, vertrouwt Sebastian Luparia ons toe.

De investeringen zullen uiteraard de winsten van de lokale bedrijven de hoogte injagen en volgens de Braziliaanse beheerder van JPMorgan is het precies die winstgroei van bedrijven die de beurs van São Paulo in staat zal stellen om haar dolle klim voort te zetten. (C)

Door Karine Huet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content