Varkenspest

Uw artikel met de titel “Een kreng van een monopolie” (Trends, 17 juli ’97) heeft onze aandacht getrokken. Als Rendac houden wij eraan om een aantal aanvullende opmerkingen te formuleren.

Vanaf april 1997 heeft de Nederlandse overheid het Belgische ministerie van Landbouw gevraagd hen bij te staan bij de bestrijding van de varkenspest aldaar. Concreet werd aan al de Belgische destructiebedrijven gevraagd hun vrije capaciteit aan te wenden om Nederlandse materialen te verwerken, teneinde de destructiecapaciteit bij onze noorderburen te verhogen. In eerste instantie werd door de overheid beslist Nederlands slachtafval te transferen naar Belgische verwerkingsbedrijven. Het bleek dat Rendac als enige geïnteresseerd was in deze minder interessante materialen. Bovendien, dankzij de inspanning en inzet van onze mensen, hebben wij onze capaciteit verhoogd door systematisch te werken tot zondagmiddag 12 uur. Het stond onze concurrenten vrij hetzelfde te doen. Van een Rendac-monopolie kan terzake dus moeilijk worden gesproken, van een positieve bijdrage na de oproep van de Belgische en Nederlandse overheid des te meer…

Sedert juni 1997 werden eveneens Nederlandse varkens ingevoerd ; het is pas op dit moment dat onze concurrenten bereid waren om mee te spelen.

Bij de bestrijding van de varkenspest in België, spelen wij als grootste verwerker uiteraard een belangrijke rol. Echter, bij de opruiming van de haarden en de preventieve slachtingen, werd eveneens assistentie gevraagd aan het bedrijf “Van Pollaert”, niet omdat ons bedrijf de situatie niet langer aankon, maar omdat de overheid snel en doortastend tewerk wou gaan. Deze houding en aanpak vanwege het ministerie, die zoals blijkt, leidt tot resultaten, ondersteunen wij ten volle.

Vanaf woensdag 16 juli, wegens het feit dat de situatie in België onder controle blijkt te zijn, is opnieuw overgegaan tot de invoer van Nederlandse varkens. Die invoer was tijdelijk stopgezet bij het uitbreken van de varkenspest in België. Deze varkens worden uitsluitend verwerkt door onze concurrenten, omdat de overheid aan Rendac expliciet gevraagd heeft om stand-by te staan voor een onmiddellijke tussenkomst bij een nieuwe opflakkering van de varkenspest in ons land. Dit leidt dus tot een situatie waarbij Rendac wordt “benadeeld” t.o.v. zijn concurrenten. De teneur van uw artikel van 17 juli wordt dus wel degelijk heel sterk ondergraven door deze feitelijke toestand vanaf 16 juli. Hieruit blijkt eens te meer dat wij als grootste verwerker niet alleen rechten hebben, zoals overvloedig en eenzijdig in uw artikel beschreven, maar eveneens plichten en verregaande engagementen. Mogen wij er nog aan toevoegen dat wij alle begrip hebben voor deze beslissing van het ministerie van Landbouw.

ir. G. Vanderstappen, gedelegeerd bestuurder, Rendac

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content