Vanderpoorten is de haas

Precies 71% van de kiezers die gisteren, woensdag 28 maart, aan het VKW-congres deelnamen, stemde in met de stelling dat ‘het onderwijs niet is aangepast aan de noden van de vernieuwende economie’; 29% antwoordde ‘neen’.

Wat de ondernemers wensen, is minder bureaucratie, minder corporatisme, betere leraren en modernere programma’s. Computers in de klas zijn sexy voor de politieke show en amper een troostprijs. Stralende, durvende en geëerde leraren zijn de essentie. Die bestaan, maar ze worden almaar zeldzamer. Bovendien is de instroom een straaltje. In een snelle tijd heeft het onderwijs nood aan de beste krachten en niet aan leraren die van hogerhand – directies en ministers – door leerlingen kunnen worden uitgescholden voor kutwijf en lul. Als er straf volgt, krijgt de berispte scholier van thuis een briefje mee om te melden, één, dat met Hansje niks fout is (“Minister Vogels gebruikt publiekelijk toch ook ruige taal,” een authentieke zin), en twee, dat als de leraar doorgaat, zij – de ouders – verdere stappen zullen zetten.

Gooi tegen dit hooliganisme van de scholieren en de ouders een campagne om leraren te vissen uit de talentenpot van de jongeren en je weet, voor het contract met het reclamebureau getekend is, dat het zonde is van het verknalde geld van Jan Belastingbetaler.

Is het akkoord van minister Marleen Vanderpoorten (VLD) met de bonden een antwoord op de kernvraag van het VKW-congres? Ze verdient slechts een tweede zit. Na andere liberale excellenties – met de premier op kop – toont Vanderpoorten dat ze een haas is. Ondanks haar baldadige verklaringen zakt zij door de knieën voor de bonden.

In Brussel ontvangt een leraar die Frans kent en in het Vlaamse onderwijs lesgeeft, 1500 frank meer. Dat wat de weddedifferentiatie aangaat. Een lichtpuntje. Voor de rest verdienen de luien en de wakkeren, de snullen en de knapperds hetzelfde. Dat is onrechtvaardig en contraproductief.

De problemen in het technisch onderwijs blijven bestaan door de tandeloosheid van de minister. In beter technisch onderwijs zit een antwoord op de openingsvraag. Wie vandaag in het technisch onderwijs staat, verdient een oorlogsmedaille, wie ernaartoe wil een verwijsbriefje voor de psychiater. Bij het algemeen vormend onderwijs melden zich nog kandidaat-leraren; aan de poorten van de technische scholen niemand. Wie die schaarste wil wegwerken, zal in de portemonnee moeten grijpen. Dus, gedifferentieerd betalen: meer in het technisch onderwijs dan in het algemeen vormend onderwijs. Vraag en aanbod mogen voor een liberaal toch meetellen bij beslissingen?

Gelukkig zijn er mechanismen waarvoor men geen Vlaamse minister van Onderwijs hoeft. De Verklaring van Bologna hertekent in de volgende jaren het hoger onderwijs. De oriëntering die Europa oplegt, is dubbel: een brede sokkel waarin kandidaatsjaren en hoger onderwijs buiten de universiteit versmelten tot een Bachelor of Arts-graad en daarop een selectieve etappe voor de besten met een Master of Arts-graad. Kandidaatsstudenten wil vandaag niemand, voor BA’s zullen, net zoals in het Verenigd Koninkrijk, university colleges ontstaan met een explosie van jobkansen ten voordele van deze gediplomeerden en de ondernemingen.

Frans Crols

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content