Van lijdende naar leidende verzekeraar

De Dexia-pil is doorgeslikt en de afbouw van de First-portefeuille gestart. Benoît Verwilghen, vice-CEO van Ethias, richt zijn blik al naar de toekomst. Zijn alle problemen daarmee van de baan?

Benoît Verwilghen volgde in mei Hans Verstraete op als ondervoorzitter van het directiecomité van Ethias. Verstraete vertrok naar KBC en de financieel directeur van Ethias schoof een plaatsje op in de hiërarchie. Verwilghen leidt nu samen met CEO Bernard Thiry het bedrijf en vertegenwoordigt de verzekeraar in Vlaanderen.

De Antwerpenaar is al meer dan 25 jaar actief in de verzekeringssector, maar bleef al die tijd uit de schijnwerpers. Zijn carrière liep parallel met die van Verstraete. Samen bouwden ze Naviga via een reeks overnames uit tot een volwaardige marktspeler. Na de verkoop van Naviga aan OMOB (het latere Ethias) en de fusie met Mauretus deden beide heren hun huzarenstukje nog eens over met Nateus.

“Hans en ik hebben samen een uitzonderlijk parcours gereden”, vertelt Verwilghen in zijn heldere en ruime kantoor in Hasselt. “Wij waren zeer complementair. Ik deed de financiële kant, de vele overnames en de integratie. Hans was commercieel en verzekeringstechnisch heel sterk.” In 2010 verkocht Ethias, dat zijn activiteiten op last van de Europese Commissie moet afslanken, Nateus voor 217 miljoen euro aan Mercator (Baloise Insurance).

Sinds de financiële crisis Ethias in 2008 midscheeps trof, was Verwilghen als financieel directeur mee verantwoordelijk voor de herstructurering en de transformatie van de groep. Hij schrijft de problemen van Ethias in hoofdzaak toe aan de First-rekening en aan de deelneming van 5 procent in Dexia. “De problemen lagen niet in de verzekeringsactiviteiten”, zegt hij. “Maar we hebben de crisis aangewend om ook daar de organisatie en de werking te verbeteren.”

Dexia-pil

Ethias kwam met de Europese Commissie een herstructureringsplan overeen dat voorzag in het afstoten van activiteiten (onder meer Nateus en Ethias Bank), en kon actief blijven als verzekeraar. Nadat de onderneming zelf een groot deel van het verlies had genomen, schoof ze de participatie in Dexia eind 2011 door naar moedermaatschappij Vitrufin, het vroegere Ethias Finance. De holding financierde de aankoop met de uitgifte van een obligatielening van 278 miljoen euro, die maar gedeeltelijk onderschreven werd door institutionele investeerders. Enkele overheidsinstanties fietsten het gat dicht. In 2008 had de overheid Ethias al van de ondergang gered via een kapitaalinjectie van 1,5 miljard euro.

Verwilghen verdedigt zich: “De anderhalf miljard euro kapitaal uit 2008 is bijna integraal aangewend om de Dexia-participatie af te schrijven. Wij zijn de enige Belgische aandeelhouder die deze pil geslikt heeft. Daarnaast hebben we ons risicoprofiel verbeterd, de blootstelling aan de PIIGS-landen verminderd, en de organisatie volledig omgeturnd. En nu zijn we op eigen kracht de First-portefeuille aan het afbouwen. Dat is onze eigen verdienste.”

De incorporatie van de verliezen op Dexia leidde de voorbije maanden tot een kapitaalvermindering van 2 naar 1 miljard euro. Maar de resultaten van de verzekeringsmaatschappij zijn weer positief. “Het bewijs dat de onderliggende verzekeringsactiviteit rendabel is”, vindt Verwilghen.

Over de eerste zes maanden van 2012 boekte Ethias een nettowinst van 88 miljoen euro. Voor het volledig jaar staat 170 miljoen euro gebudgetteerd. Verwilghen is bekommerd om de volatiliteit van de financiële markten, maar voorlopig verwacht hij geen belangrijke uitzonderlijke lasten. Griekenland is volledig afgeschreven en de PIIGS-portefeuille van Ethias is afgebouwd tot 5 procent van de activa, terwijl dat enkele jaren geleden nog 11 procent was.

Ander investeringsbeleid

De voorbije jaren heeft de verzekeraar zijn investeringsbeleid volledig omgegooid. “We willen de fouten van het verleden niet herhalen, toen iedereen op zoek ging naar alternatieve vormen van rendement, omdat de klassieke beleggingsvormen onvoldoende opbrachten”, stelt Verwilghen. “Daarom hebben we ons grotendeels teruggetrokken uit complexe investeringsproducten. Ook de aandelenposities zijn verminderd. De portefeuille is nu veel gediversifieerder, waardoor we minder afhankelijk zijn van de capriolen van de markt.”

Zo voert Ethias zijn investeringen in vastgoed op. “We hebben een voorkeur voor rust- en verzorgingstehuizen. De bedoeling is de komende drie jaar 100 miljoen euro per jaar te besteden aan de aankoop van vastgoed. Tegen 2015 moet vastgoed 5 procent van onze beleggingsportefeuille uitmaken.”

Daarnaast maakte Ethias gebruik van de rente-evolutie om Belgisch schuldpapier te kopen. “Wij waren ondergeïnvesteerd in Belgische staatsobligaties. Toen de Belgische rente een hele tijd boven de 4 procent noteerde, hebben wij massaal staatspapier gekocht, waardoor we nu op het niveau van de rest van de markt zitten. Bij het huidig renteniveau van 2,5 procent bleek dat een goede zet.”

Alternatief voor First

Volgens Verwilghen was Ethias eind 2011 alle verplichtingen tegenover Europa nagekomen. Op één uitzondering na: het afstoten van de First-portefeuille. “We zijn daar maar dit jaar mee gestart, omdat we ons cliënteel eerst een alternatief product wilden kunnen aanbieden.” Ethias sloot daartoe een akkoord met een andere verzekeraar, De Integrale. Daarna werd de rente voor alle nieuwe stortingen op de First-rekening op nul gezet, en konden klanten vrij uitstappen.

Sinds het begin van die operatie heeft Ethias al een miljard euro uitgekeerd aan zijn klanten. Op zijn hoogtepunt was de First-rekening goed voor 160.000 klanten en 9 miljard euro aan reserves. Sinds 2008 was dat gezakt naar 8 miljard, en door het toekomstig rendement op nul te zetten daalden de reserves verder naar 7 miljard.

Zorgt die uitstroom niet voor liquiditeitsproblemen? Neen, verzekert Verwilghen: “Om te voorkomen dat we net als in 2008 in de problemen zouden komen, hebben wij een liquiditeitsbuffer opgebouwd. We hebben nu voldoende kortetermijnbeleggingen, met korte vervaldata die elkaar heel snel opvolgen, om aan eventuele exitnoden van onze klanten te voldoen.”

Dat Ethias een een geleidelijke afbouw verkiest boven een snelle verkoop van de portefeuille, heeft volgens Verwilghen alles te maken met de volatiele marktomstandigheden: “We wilden vermijden dat we bepaalde activa op een slecht moment zouden moeten verkopen, en we waren bezorgd over onze klantenbasis.”

Verwilghen geeft toe dat er klanten zijn overgestapt naar de concurrentie, maar ook op het aanbod van Ethias en Integrale werd ingeschreven. “Ethias heeft een trouw cliënteel. In schadeverzekeringen bijvoorbeeld is er nauwelijks verloop.” Toch vindt Verwilghen het nog te vroeg om te oordelen of het nieuwe product, Certiflex-8, een succes is of niet.

Blijft de vraag of de afbouw van de portefeuille snel genoeg zal verlopen voor Europa. Volgens het herstructureringsplan moet de First-portefeuille tegen eind 2013 volledig afgestoten zijn. In een klassiek uitdoofscenario is dat zo goed als onmogelijk. “Ethias doet er alles aan om de afbouw te versnellen”, zegt Verwilghen

Tot eind 2013 moet Ethias dus nog hard timmeren aan de uitvoering van zijn herstructureringsplan. Niettemin wil de vice-CEO vandaag al werk maken van de toekomstige groei. “Ethias zit opnieuw in een opbouwfase”, zegt hij. “De verdere verbetering van de dienstverlening is een prioriteit. Ethias moet innovatief en efficiënt zijn, en nog meer en betere commerciële initiatieven nemen. We willen opnieuw een leidende verzekeraar zijn.”

PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE KRISTOF VRANCKEN

“We zijn pas dit jaar begonnen met de afbouw van onze First-portefeuille, omdat we ons cliënteel eerst een alternatief product wilden kunnen aanbieden”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content